TİDE AKADEMİ

TİDE MESLEKİ GELİŞİM AKADEMİSİ

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi), iç denetim mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte seminerler, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyet Konuları

 • İç denetim meslek mensuplarının yetiştirilmeleri, yetişmiş meslek mensuplarının gelişimi için ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, çalıştay, vb eğitim programları düzenlemek,
   
 • Ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri, eğitim metodolojilerini ve teknolojilerini izlemek ve bu gelişmelere uygun eğitim programları hazırlamak,
   
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeleri, iç denetim faaliyetinden sorumlu üst düzey yöneticiler için mesleki iyi uygulamaların paylaşımı ve mesleki uygulamaların uluslararası standartlarda gelişimi için programlar hazırlayıp sunmak,
   
 • Mesleki sertifikasyonun gelişim ve yayılımı için sertifikalı iç denetçi (CIA), sertifikalı mali hizmetler iç denetçisi (CFSA), sertifikalı kamu iç denetçisi (CGAP), sertifikalı kontrol öz değerlendirici (CCSA), risk yönetimi güvencesi sertifikası (CRMA) sınavlarına hazırlanan meslek mensupları için eğitim ve seminer  programları geliştirmek ve düzenlemek,
   
 • Sürekli mesleki gelişim için web tabanlı, elektronik ortamda mesleki eğitim ve öğrenim programları geliştirmek ve düzenlemek, paket programlar hazırlamak, hazırlatmak.

 

TİDE Akademi Yürütme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nur İrem NUHOĞLU- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - Kurul Başkanı 

Engin TURAN- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Aslı Çavuşoğlu- Akademi Yürütme Kurulu Üyesi