ETİK KURULU

ETİK KURULU
 

Prof. Dr. Nuran Cömert - Etik Kurulu Başkanı

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nuran Cömert,  2015-2020   yılları arasında bu fakültede dekanlık görevini yürüttü.  1987-1988 de University of Bath’damisafir araştırmacı, 2011-2012 de  New York StateUniversity at Buffalo’damisafir öğretim üyesi olarak bulundu. Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Denetim, İç Denetim ve İç Kontrol dersleri veren, bu alanda bilimsel yayınlar ve akademik danışmanlık yapan, çeşitli bilimsel dergilerde ve etkinliklerdebilim ve yürütme kuruluğu üyeliği, editörlük vb. görevleri yürüten Profesör Cömert, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının bir üyesi olup yaklaşık 15 yıllık bağımsız denetim deneyimine sahiptir. Aynı zamanda Türkiye Şeffaflık Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Kurumsal Yönetim Derneği(KYD), Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), Amerikan Yetki Belgeli Hile İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE) gibi birçok sivil mesleki kuruluşun üyesi olan Profesör Cömert ACFE ve KYD hariç bu kuruluşlarda değişik zamanlarda mütevelli heyet üyeliği yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği, akademik kurul, komite ve danışma kurulu üyeliği, etik kurul üyeliği ve başkanlığı gibi çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendi.Halen aktif olarak MÖDAV Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından iç denetim alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle 2013 yılında Akademik Farkındalık Ödülü, 2017 Yılı TİDE Özel Ödülü ve 2018 yılında ise “Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.
   

Fuat Öksüz - Etik Kurulu Üyesi

Fuat Öksüz 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Arthur Andersen İstanbul Ofisinde denetim asistanı olarak göreve başlayp şirket ortaklığına kadar yükselen Öksüz, ilk 10 yıl bağımsız denetçi ve mali danışman olarak görev yaptı. 1996-1999 yılları arasında muhasebe, raporlama, ve personel hizmetlerinin sunulduğu Outsourcing bölümünün kurulucuğunu ve yöneticiliğini üstlendi. 1999-2002 yılları arasında ise Yönetim Danışmanlığı bölümünün liderliğini yürüttü. 2003 yılında Ernst&Young Türkiye operasyonuna şirket ortağı olarak katıldı ve burada 1 yıl görev aldı. 2004 yılı başından itibaren Sabancı Holding bünyesine katılan Öksüz Denetim Daire Başkanlığı görevini üstlendi ve aynı zamanda Sabancı Holding Etik Kurul Başkanlığını yürüttü. 2009 yılı Aralık ayından Enerjisa bünyesine katılan Öksüz, 2 yıl Enerjisa Üretim ve Ticaret şirketlerinde eş genel müdür ve CFO görevinde bulundu. Daha sonra Enerjisa Grubunda 3 yıl süreyle Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı ve akabinde 3 yıl Muhasebe, Raporlama ve Vergi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Fuat Öksüz, 2018 yılı başından itibaren tekrar Sabancı Holding Denetim Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı zamanda Sabancı Holding Etik Kurul Başkanıdır. Bir dönem Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yaptı.
   

Humral Tan - Etik Kurulu Üyesi

Avukat, SMMM, Yönetim Danışmanı (CMC), Yönetici Koçu (ICF, AC) olan Humral Tan’ın, Humral Tan Danışmanlık Ofisi bulunuyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisansını ve aynı zamanda yüksek lisansını tamamlayan Tan, ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de mezun oldu. 40 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan Tan, CMC, CRMA, SPK, ICF sertifikalarına sahip. TİDE’ye hukuk alanında danışmanlık yapan Tan, Yönetim Kurulu Üyeliğine Hazırlık Eğitimleri, Hukuk, Finansal Okur Yazarlık, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Finansal Eğitimler – Modüller, Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü, Mali Tablolar Analizi, Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansal Bilgiler, Muhasebe Eğitimleri-Modüller, TFRS, Yönetim Muhasebesi, Maliyet muhasebesi alanlarında eğitim veriyor ve seminerlere katılıyor.
   

Mustafa Sönmez - Etik Kurulu Üyesi

ÜNLÜ & Co’da Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmakta olan Mustafa Sönmez, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nda Uzman Yardımcısı (MT) olarak başlayan Sönmez’in, finans sektöründe 11 yılı iç denetim olmak üzere toplam 18 yıl iş tecrübesi bulunmaktadır. Certified Internal Auditor (CIA) ve Certification in Risk Management Assurance (CRMA) unvan sertifikalarına ve SMMM ruhsatına sahip olan Sönmez, 2016-2021 yılları arasında TİDE Standartlar ve Sertifikasyon Komitesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2015-2020 yılları arasında IIA Global Exam Development Committee’de görev alan Sönmez, 2020 yılında ise IIA Global Professional Certifications Board’a seçilmiştir.
   

İlker Açıkalın  - Etik Kurulu Üyesi

Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’de Denetim Direktörü olarak görev yapan İlker Açıkalın, Koç Özel Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden  mezun oldu.  21 yılı aşkın bağımsız denetim, danışmanlık ve iç denetim tecrübesine sahip olan Açıkalın, bunun 15 yılında çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. TİDE’de Mesleki Düzenlemeler Komitesi’nde görev yapan Açıkalın, CRMA ve CRA sertifikalarına sahiptir.
   

Ömer Faruk Doğan - Etik Kurulu Üyesi

 
Çimsa Lojistik Grup Müdürü olarak görev yapan Ömer Faruk Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Finansal Ekonomi yüksek lisans programını tamamlamıştır. 10 yılı aşkın denetim tecrübesi bulunan Ömer Faruk, Çalık Holding’de İç Denetim uzmanı olarak çalıştıktan sonra, 2013 yılından beri H.Ö. Sabancı Holding Denetim Bölüm Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve İSMMMO üyelikleri bulunan Ömer Faruk, Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Lisansı (SPK Düzey 3) sertifikasına ve SMMM ruhsatına sahiptir.