ETİK KURULU

ETİK KURULU
 

Prof. Dr. Nuran Cömert - Etik Kurulu Başkanı

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Nuran Cömert, 1987 de University of Bath’da ve 2011-2012 de ise New York Eyalet University at Buffalo’da visiting scholar olarak görev yaptı. Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Denetim, İç Denetim ve İç Kontrol dersleri veren ve bu alanlarda hazırlanan tez çalışmalarına danışmanlık yapan Prof. Cömert, aynı zamanda Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı’nın mütevelli üyesi ve İstanbul Şubesi Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Yaklaşık 15 yıl bağımsız denetim deneyimine de sahip olan Cömert daha önce TİDE’de Danışma Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi ve Standartlar Komitesi Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

   

Humral Tan - Etik Kurulu Üyesi

Avukat, SMMM, Yönetim Danışmanı (CMC), Yönetici Koçu (ICF, AC) olan Humral Tan’ın, Humral Tan Danışmanlık Ofisi bulunuyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisansını ve aynı zamanda yüksek lisansını tamamlayan Tan, ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de mezun oldu. 40 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan Tan, CMC, CRMA, SPK, ICF sertifikalarına sahip. TİDE’ye hukuk alanında danışmanlık yapan Tan, Yönetim Kurulu Üyeliğine Hazırlık Eğitimleri, Hukuk, Finansal Okur Yazarlık, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Finansal Eğitimler – Modüller, Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü, Mali Tablolar Analizi, Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansal Bilgiler, Muhasebe Eğitimleri-Modüller, TFRS, Yönetim Muhasebesi, Maliyet muhasebesi alanlarında eğitim veriyor ve seminerlere katılıyor.

   

Fuat Öksüz - Etik Kurulu Üyesi

Fuat Öksüz 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Arthur Andersen İstanbul Ofisinde denetim asistanı olarak göreve başlayp şirket ortaklığına kadar yükselen Öksüz, ilk 10 yıl bağımsız denetçi ve mali danışman olarak görev yaptı. 1996-1999 yılları arasında muhasebe, raporlama, ve personel hizmetlerinin sunulduğu Outsourcing bölümünün kurulucuğunu ve yöneticiliğini üstlendi. 1999-2002 yılları arasında ise Yönetim Danışmanlığı bölümünün liderliğini yürüttü. 2003 yılında Ernst&Young Türkiye operasyonuna şirket ortağı olarak katıldı ve burada 1 yıl görev aldı. 2004 yılı başından itibaren Sabancı Holding bünyesine katılan Öksüz Denetim Daire Başkanlığı görevini üstlendi ve aynı zamanda Sabancı Holding Etik Kurul Başkanlığını yürüttü. 2009 yılı Aralık ayından Enerjisa bünyesine katılan Öksüz, 2 yıl Enerjisa Üretim ve Ticaret şirketlerinde eş genel müdür ve CFO görevinde bulundu. Daha sonra Enerjisa Grubunda 3 yıl süreyle Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı ve akabinde 3 yıl Muhasebe, Raporlama ve Vergi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Fuat Öksüz, 2018 yılı başından itibaren tekrar Sabancı Holding Denetim Başkanlığı görevini üstlendi.

Bir dönem Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yaptı. 

   

Cemil Özkan - Etik Kurulu Üyesi

Burgan Bank A.Ş.de Teftiş Kurulu Başkanı olan görev yapan Cemil Özkan, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 18 yıl iç denetim ve 1 yıl satış olmak üzere toplam 19 yıl bankacılık alanında iş tecrübesi bulunmaktadır. CIA, CRMA, SPK Düzey 3, SPK Kurumsal Yönetişim, SPK Kredi Derecelendirme ve SPK Türev İşlemler sertifikalarına sahiptir. Cemil Özkan, 2016-2018 döneminde TİDE Etik Kurul üyeliği görevinde bulunmuş olup son genel kurulda yeniden seçilerek 2018-2020 döneminde de bu görevi yürütmektedir.

   

Cumhur Karatepe - Etik Kurulu Üyesi

 Ciner Grubu’nda Mali Müşavir olarak görev yapan Cumhur Karatepe, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 21 yıl mali işler, denetim ve yönetim tecrübesibulunan Karatepe, SMMM, BD ve CRMA sertifikalarına sahiptir. 2006-2010 döneminde İSMMMO Bağımlı Çalışanlar Komite Üyesi, 2009-2011 döneminde MMMBD Üsküdar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2016 döneminde TİDE Etik Kurulu Üyesi, 2016-2018 döneminde TİDE Denetim Kurulu Başkanı olarak görevlerde bulunan Karatepe, 2010 yılından itibaren; İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı ve Danışma Meclisi üyesi, İSMMMO Akademi Denetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Karatepe, ayrıca İSMMMO tarafından elektronik ve basılı ortamda yayımlanan “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” ve “İç Denetime Genel Bir Bakış” adlı kitapların hazırlanmasına katkı sunmuştur.

   

İlker Açıkalın  - Etik Kurulu Üyesi

Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’de Denetim Direktörü olarak görev yapan İlker Açıkalın, Koç Özel Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden  mezun oldu.  18 yılı aşkın bağımsız denetim, danışmanlık ve iç denetim tecrübesine sahip olan Açıkalın, bunun 12 yılında çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 

TİDE’de Mesleki Düzenlemeler Komitesi’nde görev yapan Açıkalın, CRMA ve CRA sertifikalarına sahiptir.