FAYDALI LİNKLER

FAYDALI LİNKLER
 
Aşağıda İç Denetim ile ilgili bazı faydalı linklere yer verilmiştir.
 
The Institute of Internal Auditiors www.theiia.org
 
European Confederation of Institutes of Internal Auditing www.eciia.org/
 
The Committe of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) www.coso.org
 
 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu www.bddk.org.tr
 
Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr
 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu https://www.kgk.gov.tr/Home/
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı https://www.hmb.gov.tr/
 
US Security Excahange Commissions (SEC) www.sec.gov
 
International Accounting Standards Board www.ifrs.org
 
Financial Accounting Foundation Board www.fasb.org
 
Knowledge Leader www.knowledgeleader.com
 
Denetim Net www.denetimnet.net
 
 
Kamu İç Denetçileri Derneği www.kidder.org.tr
 
İç Denetim Net www.icdenetim.net