DENETİM KURULU

DENETİM KURULU
 

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN - Denetim Kurulu Başkanı

 
Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde Asistan olarak Akademik kariyerine başladı. Daha sonra, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalarında Finans yöneticiliği yaptı. Kariyerini Anadolu Üniversitesinde sürdürdü ve emekli oldu. Yüksek Okul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, İşletme Fakültesi Dekanlığı, Rektör Danışmanlığı ve Senato üyeliği görevlerinde bulundu. Denetim, İç denetim, Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim dersleri vermiş olup bu alanda yayınları bulunmaktadır. TİDE Akademik İlişkiler Komitesi üyesidir.
   
   

Cumhur KARATEPE - Denetim Kurulu Üyesi 

 
RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’de Mali Kontrolör olarak görev yapan Cumhur Karatepe, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine 1993 yılında özel sektörde başlayan ve 2000 yılından itibaren Koç ve Ciner grubu şirketlerinde mali işler, denetim ve yönetim tecrübesi bulunan Karatepe, SMMM, BD ve CRMA sertifikalarına sahiptir. 2006-2010 döneminde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Bağımlı Çalışanlar Komite Üyesi, 2009-2011 döneminde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2019 döneminde İSMMMO İç Denetim Komite ve İSMMMO Akademi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Danışma Meclisi Üyesi görevlerinde yer almıştır. 2014-2016 ile 2018-2021 dönemlerinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Etik Kurulu ve 2016-2018 döneminde TİDE Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Karatepe, ayrıca İSMMMO tarafından elektronik ve basılı ortamda yayımlanan “KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” ve “İç Denetime Genel Bir Bakış” adlı kitapların hazırlanmasına katkı sunmuştur. Halen TİDE ‘de Denetim Kurulu üyeliğini görevini de yürütmekte olan Karatepe, çok sayıda ve muhtelif içerikte meslek içi eğitim programlarında aktif rol almış olup, evli bir çocuk babasıdır.
   
   

Özkan HACIOĞLU - Denetim Kurulu Üyesi

 

 
Burgan Bank’ta İç Kontrol Merkezi Başkanı olarak görev yapan Özkan Hacıoğlu, sırasıyla lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi-İngilizce İktisat Bölümü’nde ve yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası İşletme (MBA) programında tamamlamıştır. Son 15 yılı yönetici olmak üzere 23 yıl Bankacılık/Finans sektöründe Teftiş/İç Denetim, İç Kontrol, Suistimal Tespit/Önleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML) ve Mevzuat Uyum konularında deneyim ve tecrübesi bulunan Özkan Hacıoğlu, 1999–2009 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda sırasıyla Teftiş Kurulu ve İç Kontrol & Uyum Başkanlığı bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev almış ve 2009 yılında Eurobank Tekfen’e Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katılmış olup halen Burgan Bank İç Sistemler Grubu bünyesinde, Bankanın iştiraklerindeki iç kontrol fonksiyonlarından da sorumlu olarak görevine devam etmektedir. Çalıştığı kurumlara sahtecilik/dolandırıcılık farkındalığı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi / tespiti konularında eğitmen olarak ta katkı sunan Özkan Hacıoğlu CIA, CRMA, CCSA, CFSA, CFE, CISA ISO27001LA, BD, SMMM ve SPK sertifikalarına sahiptir.
   
   

Seyfullah ATÇI - Denetim Kurulu Üyesi

 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı, iktisat fakültesi ve eğitim enstitüsü mezunudur. 8 Yıl Bankacılık deneyiminden sonra, 29 yıl Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Opet’te denetim, muhasebe, resmi, idari ve mali işler müdürlüğü yaptı, halen bu şirkette danışman olarak çalışmaya devam etmektedir.  Sertifikalı Yönetim Danışmanı (Certified Management Consultant, CMC), S.M. Mali Müşavir (SMMM), Bağımsız Denetçi (KGK), Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) sahibidir. İSMMMO’da bağımlı çalışanlar komitesi başkanlığı, TİDE ’de yayın komitesi başkanlığı ve editörlük, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nde (TMUD) yönetim muhasebesi komitesi üyeliği, Yönetim Danışmanları Derneği’nde denetim kurulu başkanlığı, MMMB Genel merkez yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Türkiye İç Denetim Enstitüsü Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Danışmanları Derneği Başkan Yardımcısı, Ataşehir kent konseyi yürütme kurulu üyesi, çevre çalışma grubu başkanı, İstanbul kent konseyi çevre çalışma gurubu üyesidir, ayrıca İstanbul çevre konseyi genel sekreter yardımcısıdır. Çevre, mali ve toplumsal konularda yayınlanmış 160’ın üzerinde makalesi bulunmakta, “Akaryakıt Ana Dağıtım İşletmeleri ve Bir Örnek Olay İncelemesi” konulu yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.
   
   
 

 

   
   

Cemre LALE KAHYAOĞLU - Denetim Kurulu Üyesi 

 
18 yıl iç denetim tecrübesi bulunan Cemre Lale Kahyaoğlu, 2005 – 2019 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş.’ de çalışmış olup 2020 yılından beri Limak Yatırım’da İç Denetim Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlayan Cemre Lale Kahyaoğlu, CIA ve CRMA sertifikalarına sahiptir. 2008-2010 döneminde TİDE Disiplin Kurulu görevinde bulunmuştur.