KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Osman Bahri Turgut, Erhan Fatih Anlar, Mehmet Anıl Bolayır, Mustafa Tan, Engin Turan