TİDE MEDYA

TİDE MEDYA
 
 
 
“Mesleki yayıncılıkta küresel değer yaratmak”
 
 

AMAÇ

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Dergi ve Yayıncılık Yürütme Kurulu (TİDE  Medya) mesleki konularda kitap, dergi ve her türlü basılı ve elektronik yayınlar yapmak, yayın hakları almak, telif hakları tesis etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

 

TİDE MEDYA YÜRÜTME KURULU’NUN YAPISI

TİDE Medya Yürütme Kurulu, TİDE Yönetim Kurulu tarafından TİDE üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Üyelerden en az bir tanesi mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir. Yürütme Kurulu, ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. TİDE Medya Yürütme Kurulu, TİDE Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

 

TİDE MEDYA YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ

Faaliyetlerini “Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Dergi ve Yayıncılık Yürütme Kurulu Yönetmeliği”ne göre yerine getiren TİDE MEDYA’nın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mesleki konularda kitap, dergi vb. yayınlar yapmak, yayın hakları almak, bu faaliyetleri yürütmek, telif hakları tesis etmek,

b) İç denetim mesleğinin gelişimi ile ilgili yayın çalışmaları yapmak, yeni yayınlar ile geliştirmek

c) Ulusal ve uluslararası alanda yayın çalışmalarını takip etmek, bunlara uygun yayıncılık faaliyetleri yürütmek,

d) İç Denetim Dergisi’ni hazırlamak ve yayımlamak,

e) İç denetim mesleğinin gelişimi için kitap çalışmaları yapmak, kitap yayınlamak,

f) İç denetim mesleğinin ve meslektaşların gelişimi için internet tabanlı, elektronik ortamda, bülten vb. yayıncılık faaliyetleri geliştirmek, bunları düzenlemek veya bu hizmetleri dışarıdan sağlamak,

g) TİDE'nin sosyal medya hesaplarını Kurumsal İletişim Komitesi'nin de desteğini alarak yönetmek ve geliştirmek, yeni sosyal medya hesaplarının açılması veya mevcut sosyal medya hesaplarının kapatılması konusunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak,

h) TİDE Medya’nın bütçesini oluşturmak, Yönetim Kurulu onayına sunmak,

ı) TİDE Medya’nın etkili ve verimli bir şekilde çalışması için uzman personel, donanım, süreli ve süresiz yayın, vb konuların hazırlıklarını yapmak, uzmanlık çalışma grupları oluşturmak, yönetmelik, yönergeler hazırlamak,

i) Çalışma alanlarıyla ilgili Yönetim Kurulu’na raporlama yapmak,

j) Yönetim Kurulu tarafından TİDE Medya ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak, görev alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek.

 

TİDE MEDYA YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Sibelnur Söker- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

Onur Eşin- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

Gözde Turkan- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

Gürdoğan Yurtsever – Başkan

Ali Kamil Uzun – Üye