KURUMSAL İLETİŞİM KOMİTESİ ÜYELERİ

KURUMSAL İLETİŞİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: ERHAN FATİH ANLAR, HATİCE PINAR YILDIZ, SİBELNUR SÖKER, ÖZKAN DEMİR, AYTEK DEMİRDELEN

Komite Başkanı: NİSA DENİZ KOÇAK ÇERÇİ