YÖNETMELİKLER

Yönetmelikler

28.05.2013 tarih ve 28660 Sayılı Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayın.
 
31.01.2014 tarih ve 28899 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu İç Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.