İÇ DENETİM MİSYONU

İÇ DENETİMİN MİSYONU

“Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmek. ”İç Denetimin misyonu, iç denetimin kurumun içerisinde gerçekleştirmeyi arzuladığı şeyleri ifade eder. Misyonun yeni IPPF ’teki yeri, uygulayıcıların bu misyonu gerçekleştirmek için bütün çerçeveyi nasıl kullanmaları gerektiğini gösterecek şekilde özel olarak konumlandırılmıştır.