ANA PRENSİPLER

İÇ DENETİMDE MESLEKİ UYGULAMALAR İÇİN ANA PRENSİPLER

  • Dürüst ve faziletli davranır.
  • Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
  • Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
  • Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
  • Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
  • Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
  • Etkili bir şekilde iletişim kurar.
  • Risk-bazlı güvence sağlar.
  • İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
  • Kurumsal gelişimi teşvik eder.
 
İç Denetimin Mesleki Uygulamasının Uluslararası Standartları (Standartlar) her zaman prensip temelli olmuştur, fakat bu prensipler daha önce açık bir şekilde ifade edilmemiştir.