KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü kuruluşundan bu yana diğer meslek kuruluşları, İç Denetim mesleği ile doğrudan ilişkili kurum ve kuruluşlarla, iş çevreleri, üniversiteler, eğitim ve danışmanlık kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile işbirliğine açık bir tutum izlemiştir. Enstitünün tanıtım, kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi hazırlanan stratejik planlar çerçevesinde yapılmıştır.

  Tanıtım bakımından mesleğimizi ilgilendiren bir çok kurum, kuruluş ve mesleki örgüt ile ilişki kurulmuş, ziyaretler ve görüşmeler yapılmış, işbirliği için adımlar atılmıştır.

  Bu kapsamda;

  • Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu kurumları
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) gibi düzenleyici otoriteler,
  • Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) gibi standart düzenleyici kurumlar,
  • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB), Altın Borsası gibi borsalar
  • Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşvirler Odası (TÜRMOB), İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ve bir çok şehirdeki SMMM Odaları, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO), Ticaret Odaları, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) gibi mesleki örgütler,
  • Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Kalite Derneği (KALDER), Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Risk Yöneticileri Derneği (RYD), Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE), Bağımsız Dış Denetim Derneği, Gelirler Kontrolörleri Derneği, Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) gibi kuruluşlar,
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) gibi belediyeler ve belediye kuruluşları

  ile ilişkiler kurulmuş ve her yönetim döneminde çok sayıda ziyaretler gerçekleştirilmiş, zaman zaman ilgili kurumların başkan ve Genel Müdürleri ile görüşmeler yapılmış, toplantılar yapılmıştır. Bunların sonucunda bir çok kurumla stratejik iş ortaklıkları geliştirilmiştir.