CRMA

CRMA SERTİFİKASYONUNA AİT GENEL BİLGİLENDİRME

 

* Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), değişen global risklere ayak uydurabilmek amacıyla, risk yönetimi güvencesinde başarılı olabilmek için gereken derinlemesine kurumsal bilgi ve ileri becerileri yansıtabilen yeni Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası® (CRMA®) sınavını 2021 yılında uygulamaya başlayacaktır.
 
1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yeni program gereksinimleri, yeni sınav, format ve fiyatlandırma değişiklikleri geçerli olacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA)

Denetçinin ve risk yönetimiyle ilgili diğer bireylerin denetim komitelerine ve üst yönetime güvence sağlama ve danışmanlık konularında kendilerini kanıtlamaları için tasarlanmıştır. 

Organizasyonlardaki risk yönetimi ve yönetişim sürecinin yerindeliği ve verimliliği üzerine odaklanmaktadır.

Hangi sertifikayı seçerseniz seçin, aldığınız her IIA sertifikası sizin kariyerinize ve iç denetim mesleğine adanmışlığınızı göstermektedir.


CRMA Sınav İçeriği ;

CRMA sınavı, iç denetim profesyonellerine uygun güvence ve danışmanlık rollerinin yanı sıra adayın yönetişim ve risk yönetimi güvencesi konularında bilgisini test eder.

CRMA sertifikasına sahip olabilmek için adaylardan, CRMA sınavını geçmelerine ilave olarak IPPF, iç denetim faaliyetinin sorumlulukları, bağımsızlık ve tarafsızlık, yönetişim, risklerin tanınması ve yönetimi, kontroller ve denetim planlanması gibi konuları içeren CIA sınavının 1.bölümünü de geçmiş olmaları şartı aranır. CRMA sınavı yalnızca İngilizce olarak düzenlenmektedir.

CRMA sınavı aşağıda verilen 4 ana konuyu kapsayan 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur.
 

  • Risk yönetimine ilişkin olarak yönetişim
  • Risk yönetimi süreci prensipleri
  • İç denetçinin güvence rolü
  • İç denetçinin danışman rolü

 

Sınav süresi 2 saattir. IIA sınav konuları ve/veya formatında değişiklikler yapabilir.

Aday el kitabını buradan indirebilirsiniz.
Sınav tarihlerine ve ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz