CIA Örnek Sınav Soruları

A. Personel alımı, gözetim ve kontrol
B. Sürekli mesleki gelişim ve azami mesleki özen ve dikkat
C. İnsani ilişkiler ve iletişim
D. Kurumsal statüsü ve objektiflikA. Gider hesabını borçlandırmak ve varlık hesabını alacaklandırmak
B. Varlık hesabını borçlandırmak ve farklı varlık hesabını alacaklandırmak
C. Gelir hesabını borçlandırmak ve varlık hesabını alacaklandırmak
D. Farklı varlık hesabını borçlandırmak ve varlık hesabını alacaklandırmakA. Herşey formüle göre hesaplandığından, herhangi bir yargı gerekli değildir.
B. Daha küçük örneklem kullanılabilir.
C. Daha doğru sonuçlar elde edilebilir.
D. Anakütle tahminleri ölçülebilir güvenilirlik ile yapılabilir.A. Denetim hedeflerinin belirlenmesi için özdeğerlendirme anketlerinin kullanılması.
B. Denetim planlaması, örneklemesi ve dokümantasyonu için BT çözümlerinin kullanılması
C. Denetim planından danışmanlık görevlerini çıkarmak.
D. Boş pozisyonlara, denetim kapsamında yer almayan icra bölümlerinde görev yapanları almak.A. Kapasite planlamasını dikkate alarak üretim takviminin belirlenmesi.
B. Bakımların, ekipman onarım iş emirlerinin analiz edilmesine göre planlanması.
C. Ekipman bakımları ve fazla çalışma ödemeleri için ön onay verilmesi.
D. Tüm üretim ekipmanlarını kapsayacak şekilde önleyici bakım programının hayata geçirilmesiA. Gelişen endüstriler
B. Gerileyen endüstriler
C. Bölümlenmiş endüstriler
D. Olgun endüstriler