Sürekli Mesleki Eğitim Kredisi (CPE) ile İlgili Sorular

İş dünyası, iç denetçilerin çalıştıkları kurumların ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini etkileyen süregelen değişikliklerle ve yeni risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple, iç denetçilerin mesleki güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayabilmek için sahip olmaları gereken bilgi ve yetkinlikler sürekli olarak gelişmektedir. Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartları (Standartlar), iç denetçilerin sürekli mesleki gelişim programları vasıtasıyla bilgilerini, becerilerini ve diğer yetkinliklerini artırmasını şart koşmaktadır. Bu koşul sayesinde, iç denetçilerin devamlı büyüyen ve dinamik iç denetim mesleği alanında daima yetkin olmaları sağlanır.

Uluslararası İç Denetim Standartları’ndan “1230 – Sürekli Mesleki Gelişim” standardı gereğince “İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarını sürekli meslekî gelişimle artırmak ve güçlendirmek zorundadır.”
CPE bildirimi sahip olduğunuz sertifikanızı aktif statü ile kullanabilmeniz için gereklidir. İnaktif durum için 7. soruyu inceleyebilirsiniz.
CCMS sisteminde CPE Raporlama adımından CPE bildiriminizi yapabilirsiniz. CPE bildirimlerinize ilişkin kanıtlayıcı belgeleri muhafaza etmeniz gerekmektedir.
Yıllık yenileme dönemi her yıl 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Yıllık yenileme süreci CCMS aracılığıyla her yıl 31 Aralık tarihine kadar tamamlanmalıdır. Yeni sertifika sahipleri için, ilk yenileme dönemi sertifikanın verildiği tarihte başlar ve bir sonraki yılın 31 Aralık tarihinde sonlanır (Örneğin, 20 Şubat 2022 tarihinde yeni sertifika alan bir kişi 2022'de CPE kazanmaya başlayabilir ancak 31 Aralık 2023 tarihine kadar sertifika yenilemesi gerekmez).
Mesleki faaliyette bulunanlar için 40 saat, mesleki faaliyette bulunmayanlar için 20 saattir.
Mesleki faaliyette bulunanlar için 20 saat, mesleki faaliyette bulunmayanlar için 10 saattir.
Yıllık Sertifika Yenileme işlemini 31 Aralık’a kadar tamamlayamayan bireylerin sertifika statüsü otomatik olarak “Aktif” durumdan “bekleme dönemi” duruma (İnaktif) geçecektir, ve bu kişiler artık sertifikalı olduklarını ileri süremeyeceklerdir. Bu durumdaki kişilerin 24 aydan daha uzun bir süre “bekleme dönemi” içinde inaktif kalması halinde, sertifikaları iptal edilecektir. Bu kişiler isimlerinden sonra bu sertifikaları belirten kısaltmaları (CIA, CRMA vb.) kullanmamalıdır ve kendilerini sertifikalı bir birey olarak sunmaları da yasaktır. Tekrar sertifikalı olmak isteyenler, CIA veya CRMA sertifika programına yeniden başvurmalı, sınavlara girmeli ve başarılı olmalıdırlar. Devam etmeyen (CCSA, CFSA, CGAP ve QIAL) sertifika programları için tekrar sertifikalı olmak söz konusu değildir.
Evet, kazandığınız CPE’ler tüm sertifikalar için sayılır. Mesela, bir konferansa katılarak CPE kazandınız. Edindiğiniz CPE elinizdeki tüm sertifikalar için kullanılabilecektir.Ancak uzmanlık sertifikaları için kazanılan CPE saatlerinin %25’i uzmanlık alanları ile ilgili olmalıdır.(Örneğin: CFSA Bankacılık) ile ilgili olmalıdır.
Sertifika sahipleri her yıl, en az iki saatlik etik eğitimi almalılar. Daha detaylı bilgi için http://www.tide.org.tr//file/documents/pdf/surekli-mesleki-egitim-cpe.pdf linkini inceleyebilirsiniz.