CIA

CIA SERTİFİKASYONUNA AİT GENEL BİLGİLENDİRME

 
 

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), iç denetim uzmanlarına bilgi ve profesyonelliklerini göstermek için “Sertifikalı İç Denetçi” (CIA) olmaya davet etmektedir.

CIA unvanı, bu işe girişen herkese eğitim fırsatı sağlamaktadır. Ne kadar uzun süredir iç denetçi olarak çalışsanız ya da yönetici adayı olsanız bile, bu sınava hazırlanırken edineceğiniz bilgi ve beceriler kariyerinizde yükselmenize yardımcı olacaktır.

Örgütlü risk yönetiminden ve teknolojik risklerden haberdar olmak, beceri ve bilgilerinizi arttırmak, diğer ülkelerdeki farklı uygulamaları bilmek, CIA sınavının size kazandıracaklarından yalnızca birkaçıdır.

Bugün itibarıyla Dünya’daki 50.000’den fazla profesyonel denetçi bu unvana sahiptir.

TİDE, ülkemiz denetçilerinin de iç denetimde mükemmelliğin uluslararası bir nişanesi olan CIA unvanına sahip olması için gerekli organizasyonları Türkiye'de yapmaktadır. 

2008 yılından itibaren CIA sertifikasyon sınavlarında, Bilgisayar Destekli Sınav (BDS) sistemi uygulamasına geçilmiştir. Sınavlar ülkemizde Türkçe olarak da yapılmakta ve 4 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan ve 2 saat 45 dakika süren bir test yer almaktadır.

Küresel olarak bir iç denetçinin sahip olması gereken bilgi, yetenek ve yetkinlikleri daha iyi tanımlayıp değerlendirebilecek şekilde geliştirilmiş olan genel bilgi tabanı (Common Body of Knowledge) sınav sorularının konularına temel oluşturmaktadır.

Ana müfredat (core syllabus) olarak kabul edilen Bölüm I, II ve III kurumsal yönetişim (corporate governance) ve risk konularına odaklanmakta Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ne ilişkin sorulara da yer verilmektedir. Ayrıca, çeşitli muhasebe ve finans konuları da ana müfredat içinde yer almaktadır.

Sertifikasyon için Bölüm I, II ve III’e ek olarak ya denetimle ilgili özel bir alanda bilgili ve yetkin olmak (SMMM, YMM, CISA, CCSA, CFSA, CGAP v.b. olmak gibi) ya_da genel işletme ve yönetim konularındaki Bölüm IV sınavını vermek gerekmektedir. Part IV sınavının içeriği genel işletme konularında iç denetçilerden beklenen yetkinlikler ve bilgiler ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre şekillenmektedir.

Sınavlardaki konular sadece farkındalık (awerness) ve yetkinlik (proficiency) açısından test edilmektedir. Her sınavda bazı puansız sorulara yer verilmiş olup, tek amaç bu soruların zorluklarını belirlemektir. Söz konusu sorular sınav notunuza etki etmez. Değerlendirme dışı olan sorular hariç tüm sorular eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmekte ve 600 (not aralığı 250-750 olarak verilmektedir) alanlar başarılı sayılmaktadır (yaklaşık %75 başarıya denk gelmektedir).

Bu sınavlara yönelik "CIA Hazırlık Kursu" adı altında bir eğitim, Türkiye'de TİDE tarafından organize edilmektedir. Eğitime ilişkin duyurular TİDE üyelerine e-posta aracılığı ile bildirilmekte, ayrıca www.tide.org.tr sayfasında da ilan edilmektedir. Eğitim genelde 4 kısım halinde yapılmakta olup eğitim aracı olarak genelde Gleim'in çalışma kitapları kullanılmaktadır. Eğitimlerle ilgili kesin durum eğitimler başlamadan önce belli olmakta ve katılımcılara duyurulmaktadır.

CIA olabilmek için 4 kısımdan oluşan sınavların her birinden başarılı olmak gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen sertifika sahipleri sınavın 4. kısmından muaf oldukları için sınavın ilk 3 kısmında başarılı olmaları yeterli olmaktadır. Sınavları geçmek sertifikasyon için gerekli ama yeterli değildir. CIA unvanını alabilmek için sınavları başarılı olarak tamamlamaya ek olarak;

 • Üniversite lisans derecesi,
   
 • 24 aylık denetim tecrübesi (iç kontrol, dış denetim, kalite güvence kontrolü, uygunluk denetimi gibi konularda yüksek lisans derecesi 12 aylık tecrübe yerine sayılmaktadır).
   
 • CIA olan biri ya da adayın amiri tarafından verilecek referans yazısı (referans yazısı örneğine buradan erişebilirsiniz)
   
 • Etik Kuralları’nın kabul edilmesi (Code of Ethics) gerekmektedir.
   

Sertifikayı aldıktan sonra sürekli mesleki gelişim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (CPE credit requirement) sertifikanın devamlılığı için gerekli koşuldur.

CIA ile ilgili daha detaylı bilgiye http://www.theiia.org/ sitesinin "certification" başlığı altındaki bölümden erişilebilmektedir. Sertifikasyon ile ilgili her türlü soru ve talepleriniz için sertifikasyon@tide.org.tr adresinden veya TİDE'nin 212-2125525 no’lu telefonundan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CIA sınavı ile ilgili broşürü Formlar sayfasından edinebilirsiniz.