GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS

1.Sayı : Global Perspectives and Insights : Jeopolitik ile Uğraşmak
2.Sayı : Global Perspectives and Insights : Sayıların Ötesinde: İç Denetçinin Finansal Olmayan Raporlardaki Rolü
3.Sayı : Global Perspectives and Insights : Kültürün Denetlenmesi – Hassas Konuya Sert Bir Bakış
4.Sayı : Global Perspectives and Insights : Güvenilir Bir Siber Danışman Olarak İç Denetim
5.Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetimin Global Nabzı Kanalıyla Sunulan Yeni Trendler
6 .Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetimin Stratejik Etkisini Arttırmak
7 .Sayı : Global Perspectives and Insights : Krizlere Karşı Esneklik
8. Sayı : Global Perspectives and Insights : İç Denetim ve Dış Denetim Örgütsel Yönetişimde Ayrı Roller

9. Sayı:

Özel Sayı Part I : Global Perspectives and Insights :  "Yapay Zekâ – İç Denetim Mesleğine İlişkin Dikkate Alınması Gerekenler"
Özel Sayı Part II : Global Perspectives and Insights :  "IIA’nın Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi"
Özel Sayı Part III: Global Perspectives and Insights :  "IIA’nın Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi”

10. Sayı: Global Perspectives and Insights : Yıkıcı Dönüşüm Çağında İç Denetim

11. Sayı: Global Perspectives and Insights :  "2018 Global Risk Raporu: İç Denetim Yöneticilerinin Karşılaştıkları En Büyük Riskler"

12. Sayı: Global Perspectives and Insights :  "Atiklik ve Yenilik"

13. Sayı: Global Perspectives and Insights Part I : "5G ve Dördüncü Sanayi Devrimi"
 
14. Sayı: Global Perspectives and Insights Part II :  "5G ve Dördüncü Sanayi Devrimi"
 
 
 
17. Sayı: Global Perspectives and Insights : Uygunluktan Azime: İç Denetim Azim Modelinin Uygulanması
 
18. Sayı: Global Perspectives and Insights : Üçlü Hat Modeli – Her Kurumun Başarısı için Önemli Bir Araç