TİDE ACADEMIA RESEARCH EDİTÖR KURULU

TİDE AcademIA Research Editör Kurulu

 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Adına İmtiyaz Sahibi / Owner

Ali Kamil Uzun

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Desk Editor

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa

 

Editör / Editor in Chief

Prof. Dr. Nuran Cömert

 

Editör Yardımcıları / Assistant Editors

Res. Asst. Sezer Külah / sezer.kulah@marmara.edu.tr

Res. Asst. Nevzat Güngör / nevzat.gungor@istanbul.edu.tr

Res. Asst. Ömer Faruk Tan / omer.tan@marmara.edu.tr

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Nuran Cömert 

Ali Kamil Uzun

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa

Tolga Usluer

Ethem Yenigün

Gürdoğan Yurtsever

 

Yayına Hazırlama Sorumlusu / Print Editor

Serpil Kaya

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Tonya D. Baez

Gudmundur I. Bergthorsson

Laurent Philippe Berliner

Marianne Breccia

Stuart W. Campbell

Philip Andrew Draber

Hossam Hosni Abdelaziz Elshaffei

Melih Erdoğan

Lerzan Kavut

İdil Kaya

Paul C. Kiley

Ömer Lalik

Beyhan Marşap

James Molzahn

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu

Sandra L. Pundmann

Mark L. Salamasick

Dominique Vincenti

 

Hakem Kurulu / Referee Board

Prof. Dr. Nalan Akdoğan - Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nesrin Alptekin – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ümmühan Aslan - Bilecik Üniversitesi

Prof. Dr. Emin Avcı, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Çağnur Kaytmaz Balsarı - Dokuz Eylül Üniversitesi

Rudrik du Bruyn, CIA - University of Pretoria

Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Dalkılıç,  CIA- Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Deran - Mersin Üniversitesi

Prof. DR. Volkan Demir - Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Nurten Erdoğan – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Erdoğan – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mert Erer – Marmara Üniversitesi

Graham Gal, PhD – University of Massachusetss

Jean Pierre Garitte- University of Antwerp, Management School

Prof. Dr. Handan Sumer Göğüş - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İbiş – Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Karabınar – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Lerzan Kavut - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İdil Kaya – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ganite Kurt – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer Koçel - Kültür Üniversitesi

Ufuk Mısırlıoğlu - University of the West of England

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu -  Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Pekdemir – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Helmut Pernsteiner - Johannes Kepler Universität

Prof. Dr. Metin Sağmanlı – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup Selvi - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Sumer -  Marmara Üniversitesi

Alan N. Siegfrıed, CIA,CCSA,CFSA,CGAP,CRMA - University of Maryland

Jared Scott Solleau,CIA,CCSA,CRMA - Louisiana State University

Prof. Dr. Süleyman Uyar – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Prof. Dr. Saime Önce – Anadolu Üniversitesi

Chung Fern Wu, PhD - National Taiwan University

Prof. Dr. Birol Yıldız, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Yılmaz - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Serra Yurtkoru - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Göksel Yücel – İstanbul Üniversitesi