CCSA

CCSA SERTİFİKASYONUNA AİT GENEL BİLGİLENDİRME

Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası
 

CCSA PROGRAMININ NİTELİĞİ

CCSA sertifikasyon programı, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından özellikle CSA (Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için geliştirilmiştir.

Bu sertifikasyon programı :

  • Başarılı CSA uygulayıcıları için gerekli yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur,
  • Adayların CSA'i ne seviyede kavradıklarını ölçer,
  • CSA uygulamasının başlatılması için kullanılabilecek bir kılavuz niteliğindedir.

Yeni veya tecrübeli bir CSA uygulayıcısı olmanıza bakmaksızın, elde edeceğiniz CCSA sertifikası aşağıda belirtilenler de dahil size bir çok fayda sağlayacaktır:

  • CSA uygulamalarına bir temel oluşturulması,
  • CSA'deki yeterliliğinizin, deneyim ve eğitiminizin göstergesi,
  • Yönetim ve müşteriler (iç ya da dış) nezdinde güvenilirliğinizin artması,
  • Yeni kariyer ve yükselme fırsatları için değerinizi artırması.

Deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcılar bu programdan faydalanabilirler. Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgileri edinmeleri bile, uygulayıcılara CSA'i en etkin şekilde kullanmalarına yardım edecek önemli kavramlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.
 

CCSA SINAVI

Sınav 125 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir test olarak tek oturumda yapılmaktadır. Yaklaşık sınav süresi 3 saat olup tüm dünya ile aynı zamanda, İngilizce-Türkçe olarak verilmektedir. Testte yer alan soruların bir kısmı değerlendirme dışı olup sadece sonraki sınavlarda sorulması olası soruları belirlemek için araştırma amacıyla sorulmuş sorulardır. Hangi soruların bu türden olduğu belli olmadığından adayların tüm soruları yanıtlaması gerekmektedir. Sınav soruları açıklanmadığı için, adayların soruları hiç bir şekilde açıklamaması ve sınav kitapçıklarının sınav bitiminde teslim etmesi gerekmektedir. Sınav içeriği aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

CSA Temelleri (% 5-10) 
CSA Programının Bütünleştirilmesi (%15-25) 
CSA Sürecinin Elemanları (%15-25) 
İş Hedefleri / Organizasyonel Performans (%10-15) 
Risk Belirleme ve Değerlendirme (%15-20) 
Kontrol Kuramı ve Uygulaması (%20-25)
 

CCSA PROGRAMININ GEREKLERİ VE ŞARTLARI

Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı (CCSA) adayları, bu sertifikaya hak kazanmak için CCSA sınavını geçmenin yanında eğitim, karakter, iş tecrübesi, fasilitasyon eğitimi veya fasilitasyon tecrübesi konularında bazı gerekleri yerine getirmelidir.

Eğitim

CCSA adayları 4 yıllık üniversite (lisans) mezuniyetine veya dengine sahip olmalıdır. 3 yıllık bir iş tecrübesiyle birlikte YÖK'ün onayladığı veya denklik verdiği 2 yıllık ön lisans programı mezuniyeti, lisans mezuniyetine denk kabul edilmektedir.
Diploma veya not dökümlerinin (transkript) sınav müracaat formuyla birlikte TİDE Merkez ofisine iletilmesi sınava kabul edilmenin bir şartıdır.

Karakter Referansı

CCSA adaylarının yüksek bir ahlâkî ve meslekî karaktere sahip olmaları beklenir. Bunu tevsik eden 'karakter referans formu', IIA'in sertifikalarından (CCSA, CIA, CGAP, CFSA) birine sahip olan bir kişi veya adayın âmiri tarafından imzalanmalıdır. Adayın âmirinin IIA sertifikalarından birine sahip olması şartı aranmamaktadır. Adayın âmiri, mevcut veya geçmişteki yöneticilerinden biri olabilir.

Örneği sitemizde mevcut olan karakter referans formunun sınav müracaat formuyla birlikte TİDE Merkez ofisine iletilmesi sınava kabul edilmenin bir şartıdır.

İş Tecrübesi

CCSA adayları, kontrol ile ilgili en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Kontrolle ilgili işler, kontrol özdeğerlendirme (CSA), kalite güvence, risk yönetimi, çevre denetimi, denetim gibi konuları içine alır. İş tecrübesi IIA'in sertifikalarından (CCSA, CIA, CGAP, CFSA) birine sahip olan bir kişi veya adayın âmiri tarafından yazılı olarak alınacak bir beyanla teyit edilmelidir. Bu iş tecrübesini tevsik edecek SSK kayıtları, Emekli Sandığı Kayıtları ve diğer ispatlayıcı belgeler de kabul edilir.
İş tecrübesini tevsik eden belgelerin müracaat formuyla veya başvurudan sonra TİDE Merkez ofisine iletilmesi sınava girmenin bir şartı olmayıp sertifikayı almanın bir şartıdır.

Fasilitasyon Eğitimi/Fasilitasyon Tecrübesi

CCSA adayları, en az 7 saatlik uygun bir fasilitasyon tecrübesine veya en az 14 saatlik bir fasilitasyon eğitimine sahip olmalıdır. Söz konusu eğitim veya tecrübenin "uygun" kabul edilebilmesi için, fasilitasyon onay formundaki şartların yerine getirilmesi gerekir.
Fasilitasyon onay formunun müracaat formuyla veya başvurudan sonra TİDE Merkez ofisine iletilmesi sınava girmenin bir şartı olmayıp sertifikayı almanın bir şartıdır.

CIA, CGAP, CFSA'lerin İmtiyazı

Daha önceden IIA'in diğer üç sertifikasından birini almış olan CCSA adaylarının, yukarıda sayılan eğitim, karakter referansı ve iş tecrübesi kıstaslarını yerine getirdiği kabul edilir. Bu kişilerin sadece yukarıda sayılan fasilitasyon onay formunu, sınava girmeden önce sınav müracaat formuyla veya sınavdan sonra göndermeleri yeterlidir.

CCSA aday el kitabını buradan indirebilirsiniz.
CCSA başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Sınav tarihlerine ve ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgileri www.theiia.org adresinde bulabilirsiniz.