ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2022

 

ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2022

 

          "ÇOK KUTUPLAŞAN DÜNYADA JEOEKONOMİK STRATEJİLER VE DENETİM"

2 ARALIK 2022 

 

Uluslararası Akademik Forum 2022, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile 2 Aralık 2022 tarihinde “ Çok Kutuplaşan Dünyada Jeoekonomik Stratejiler ve Denetim ” temasıyla İstanbul'da Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. 

Uluslararası Akademik Forum 2022 Tema Metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

TİDE, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Enstitü, iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı iş birliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla MÖDAV ile birlikte “ Uluslararası Akademik Forum 2022’’yi düzenlemektedir.

MÖDAV, muhasebe öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Muhasebe Bilim Dünyası isimli hakemli bir bilimsel dergi çıkaran MÖDAV, üniversitelerle birlikte, paneller, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek muhasebe disiplinine hizmet etmektedir. MÖDAV ile ilgili detaylı bilgi için www.modav.org.tr/ adresini ziyaret ediniz.

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi; Türkiye’de birçok alanda öncü, seçkin akademik ve yönetim kadroları ile Atatürkçü düşüncelerin ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hâkim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz, çağdaş akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim yapmaktadır.

13 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve 6 Enstitü ile yenilikçi ve çağdaş akademik faaliyetlerine lisans ve lisansüstü düzeyde devam eden Yeditepe Üniversitesi, TİDE Uluslararası Akademik Forum 2022’ye de ev sahipliği yapmaktadır.

 

 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Program için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Konuşmacıları için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Başvuru Formu için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Bilim Kurulu için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Organizasyon ve Düzenleme Komitesi için tıklayınız.
 
Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporları için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Basın Bülteni için tıklayınız.
 
Uluslararası Akademik Forum 2022 Videoları için tıklayınız.