KONUŞMACILAR / SPEAKERS

Uluslararası Akademik Forum 2022 Konuşmacılar

Speakers of International Academic Forum 2022

Akamik Forum 2020

Deloitte Türkiye'de Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.
Aile Şirketleri Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Bu alanda kariyerini bağımsız olarak sürdürmektedir.
Finans ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; İç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları, eğitim ve iletişim konularında 45 yıllık uygulama ve üst düzey yöneticilik deneyimine sahiptir. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevleri bulunmaktadır.
İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır.
Türkiye İç Denetim Enstitüsünün kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans Mezunudur. Marmara, Galatasaray, Yeditepe, Bahçeşehir, İstanbul ve Anadolu Üniversitesi TİDE İç Denetim Seminerleri öğretim görevlisidir. Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde “Gelecek Bilgisi” üzerine seminer dersleri vermektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (CPA), CFE (Ceritfied Fraud Examiner), CRMA (Certification on Risk Management Assurance) ruhsat ve sertifikalarına sahiptir.
Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Denetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, Aile Şirketleri üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları, editörü, yazarı ve katkıda bulunduğu kitap ve yayın çalışmaları bulunmaktadır.
Çeşitli sivil toplum, iş ve meslek örgütlerinde rol ve sorumlulukları bulunmaktadır.
Dünya Gazetesi ve İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından “2007 Yılın İşletmecisi” seçilmiştir.
2012 yılında Rotary Meslek Üstün Hizmet Ödülü, 2013 yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsü Farkındalık Ödülüne, 2018 yılında TURCOMONEY Dergisi özel ödülüne layık görülmüştür.
2021 - İstanbul Çevre Konseyi tarafından çevre, doğa ve tarihin korunması konularında çalışmalarından dolayı ödüllendirilmiştir.
Karikatürist. Yurt içi ve dışı sergilerde eserleri sergilenmiş, çeşitli yayın organlarında karikatürleri yayınlanmış ve yayınlanmakta olup, ödülleri bulunmaktadır.

Currently Works as Business Advisor and Advisor to the Board of Directors.
He worked as Staretegic Planning, Business Development and Marketing Director and Advisor to Family Business in Deloitte Turkey.
He has a past experience of 45 years in top echelon management in internal audit and information systems audit, total quality management, human resources, training and communication issues in various different financial and industrial organizations. He has served as Chairman of Audit Committee of Boards of Directors.
He has held senior management positions in human resources, training and communication fields.
He is the founder of the Institute of Internal Auditing – Turkey, and has pioneered the professional organization in internal audit in Turkey, and the application and popularization of International Internal Audit Standards in Turkey, and the initiation of international certificated internal audit program and exam. He has served as a member of the Board of ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing).
He holds a bachelor’s degree from Istanbul University, Faculty of Business Administration, and a graduate degree from Istanbul University, Social Sciences Institute. He is a lecturer in Marmara, Bahçeşehir; Yeditepe, Galatasaray, İstanbul and Anadolu University.
He holds Certified Public Accountant (CPA), CFE (Certified Fraud Examiner), CRMA (Certification on Risk Management Assurance), CAC (Certified Advanced Coach) certificates.
He has published various articles and papers, and held trainings and seminars, and edited, authored and participated to many books and publications, on Corporate Governance, Risk Management, Internal Audit, Board of Directors and Audit Committee, and Family Companies.
He plays various different roles and has assumed responsibilities in many non-governmental, business and professional organizations.
He has been elected as “2007 Business Administrator of the Year” by Dünya Newspaper and Istanbul University, Faculty of Business Administration.
He has been granted Rotary Professional Outstanding Service Award in 2012 and Turkey Internal Audit Awareness Award in 2013 and TURCOMONEY Award in 2018.
In 2021, he was awarded by the Istanbul Environment Council for his work on the protection of environment, nature and history.
Caricaturist (Cartoonist). His works have been exhibited in local and foreign exhibitions, and his cartoons have been and are being published in various publications, and various awards have been granted thereto.

Akamik Forum 2022

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Para-Banka Bölümünde yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. 1992 - 2002 yılları arasında Arthur Andersen, 2002 - 2008 yılları arasında Ernst & Young İstanbul ofisi Denetim bölümünde denetim, danışmanlık ve eğitim projelerinde görev almıştır. Bu süre zarfında, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” ve “Uluslararası Denetim Standartları” konularında uzmanlaşmıştır.

2006 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında doktorasını tamamlamış ve 2017 yılında da muhasebe alanında doçent unvanını almıştır. Farklı üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında denetim ve finansal raporlama konularında dersler vermiş olan Tuba Şavlı, 2018 yılı Eylül ayından itibaren Yeditepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

After graduating from Boğaziçi University, Business Administration Department in 1991, she has completed her master's degree at Istanbul University, Faculty of Economics, Money & Banking Department. She worked in Audit departments of Arthur Andersen and Ernst & Young between 1992 and 2008, mainly engaged in audit, advisory and training services and was specialized in “International Financial Reporting Standards” and “International Auditing Standards”.

She completed her doctorate in Marmara University, Accounting and Finance Department in 2006 and received associate professor degree in accounting in 2017. She has given lectures on auditing and financial reporting in graduate and doctorate programs of different universities and has been working as a faculty member at Yeditepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Business Administration Department since September 2018.

Akamik Forum 2022

Doğu Özden (CIA, CFSA), Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup Koç Üniversitesi’nde MBA yapmış ve London School of Economics Strateji Sertifika Programını tamamlamıştır. Özden, 2001 yılında Koç Holding’de Denetim ve Mali Grup Yönetici Adayı olarak başladığı kariyerine, 2002-2003 yılları arasında Denetim Asistanı, 2004-2005 yılları arasında Mali İşler Uzmanı, 2005-2008 yılları arasında Kıdemli Denetim Uzmanı, 2009-2010 yılları arasında Denetim Grup Yöneticisi görevini yürütmüş, ardından Tofaş’ta, 2010-2017 yılları arasında Muhasebe Müdürü, 2017-2018 yılları arasında da Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Doğu Özden 2018 yılı itibarıyla Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2017-2021 yılları arasında Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Başkanlığı yapmış ve halen Türkiye Etik ve İtibar Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dogu holds a degree in Economics from Bosphorus University and an MBA from Koc University. He started his career at Koc Holding in 2001 as an Audit and Financial Group executive candidate. He served as Audit Assistant between 2002-2003, Financial Specialist between 2004-2005, Senior Audit Specialist between 2005-2008, Audit Group between 2009-2010. Afterwards, he worked as Accounting Manager between 2010-2017 and Financial Planning and Control Manager between 2017-2018 at Fiat Chrysler Turkey (TOFAS). Dogu has been serving as Financial Planning and Control Director since 2018. He had been the president of Corporate Risk Management Association between 2017-2021 and currently acting as a board member at Turkish Ethics and Reputation Society.

Akamik Forum 2022

2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi iktisat bölümünden şeref derecesi ile mezun olduktan sonra EY Türkiye bünyesine katılmış ve 2008-2012 yılları arasında denetim bölümünde asistan ve ekip şefi pozisyonlarında görev aldıktan sonra 2012 yılında Arena Bilgisayar A.Ş.’ne finansal raporlama ve kontrol müdürü görevini üstlenmiştir. 2016 yılında müdür olarak geri döndüğü EY Türkiye denetimi bölümde 2018 yılında kıdemli müdür, 2022 yılında ise ortak pozisyona terfi etmiştir.

Bu süre zarfında, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” ve “Uluslararası Denetim Standartları” konularında uzmanlaşmıştır. SMMM, KGK Bağımsız Denetçi, SPK İleri Düzey 3, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Certified Management Accountant (CMA) lisanslarına sahiptir.

After graduating from Middle East Technical University Department of Economics with an honor degree in 2008, he joined EY Turkey and worked between 2008-2012 as audit assistant and senior. Then, he joined Arena Bilgisayar A.Ş. as financial control and Reporting manager in 2012 and re-joined EY as an audit manager in 2016. He was promoted to senior manager in 2018 and to partner in 2022. During his career he was was specialized in “International Financial Reporting Standards” and “International Auditing Standards”.

He holds CPA (SMMM), CMA, Public Oversight Authority Certified Auditor Licence, Corporate Governance Rating Specialist and Capital Markets Board Advanced Level 3 Licences.

Akamik Forum 2022

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Gökhan İzmirli, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

Çalışma hayatına, 1998 yılında KPMG şirketinde Denetçi olarak başlayan İzmirli, 2003-2007 yılları arasında Akbank’ta Finansal Koordinasyon Yöneticisi olarak çalıştı. 2007 yılında Anadolu Endüstri Holding’de Holding İç Denetim Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gökhan İzmirli, 2011-2012 yılları arasında Moskova’da Efes Grubu Yurtdışı Operasyonlar İç Denetim faaliyetlerinin yönetilmesinde görev aldı. 2013 yılında Coca-Cola İçecek şirketinde Türkiye ile Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerine bağlı 10 ülkeden sorumlu İç Denetim Başkanlığı görevini yürüten İzmirli, İcra Kurulu Üyeliği de yaptı.

2018 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan İzmirli, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Global İç Denetim ve Risk Yönetim Başkanı görevini yürütüyor. İzmirli, evli ve bir çocuk babası.

Gökhan İzmirli graduated from Bilkent University Department of Management and got his MBA degree at Sabancı University Department of Business Administration.

Having started his career as an Auditor at KPMG in 1998, Mr. İzmirli then worked as a Financial Coordination Manager at Akbank between 2003 and 2007. After joining Anadolu Endüstri Holding in 2007 as the Holding’s Internal Audit Manager, he assumed the responsibility of managing the Internal Audits of International Operations of Efes Group in Moscow in 2011-2012. Appointed as Coca-Cola İçecek Internal Audit Director of 10 countries in the region covering Turkey, Central Asia and Middle East in 2013, he also acted as an Executive Board Member.

Having joined Yıldız Holding in 2018, Gökhan İzmirli is currently the Holding’s Global Director of Internal Audit and Risk Management, as well as a Board Member. He is married with a child.

Akamik Forum 2022

Dursun Arıkboğa, İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. 34 yıl öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak Yeditepe Üniversitesi’ne geçti. 5 yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı yaptıktan sonra 2022 yılında emekli oldu. Kendisinin muhasebe alanında yayımlanmış çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve finansal raporlama araştırma ilgi alanlarıdır.

Dursun Arıkboğa, was graduated from Istanbul University. After working as an academician at Istanbul University for 34 years, he transferred to Yeditepe University in 2016. He served as the dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences for five years. He retired in 2022. He has many published studies in the field of accounting. His research interests are cost accounting, managerial accounting and financial reporting.

Akamik Forum 2022

İlter Turan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Emeritüs Profesör ve aynı üniversitenin eski rektörüdür. Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği önceki dönem Genel Başkanıdır. Profesör Turan daha önceki dönemlerde İstanbul ve Koç üniversitelerinde ve konuk olarak aralarında California (Berkeley), Iowa, Arizona ve Oxford (Nuffield ve St. Anthony’s College) üniversitelerinin de bulunduğu muhtelif Amerikan ve İngiliz üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Türk siyasal hayatı ve dış politikası ve Mukayeseli Siyaset üzerinde Türkçe ve İngilizce yayınlanmış çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır. Dr. Turan muhtelif şirket ve vakıf yönetimlerinde görev yapmakta, şirketlere danışmanlık yapmakta ve Dünya gazetesindeki “Siyaset Penceresi” sütununda haftalık yazılar yazmaktadır.

Tarsus Amerikan Koleji’nde okumuş, El Cerrito Lisesi’nden (1958, California) mezun olmuştur. Siyasal Bilimler Lisansını Oberlin Kolejinden (1962, Ohio), Yüksek Lisansını Columbia Üniversitesinden (1964, New York), Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden (1966) almıştır. 1970’de doçent, 1976’da profesör olmuştur.

1941’de İstanbul’da doğan Prof. Turan evli ve bir çocuk babasıdır.

Ilter Turan is Emeritus Professor of Political Science at Istanbul Bilgi University. He has previously worked at Istanbul and Koç with visiting appointments at American and British universities. He is widely published in English and Turkish on Comparative Politics, Turkish Politics and Foreign Policy. He has served as the President of Istanbul Bilgi University. He is the past president of the International Political Science Association and the Turkish Political Science Association. He is a columnist for the economics daily Dünya and serves on several corporate and foundation boards. He holds a BA in Government from Oberlin College (1962) MA from Columbia (1964) and PhD from Istanbul universities (1966).

Akamik Forum 2022

Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde Asistan olarak Akademik kariyerine başladı. Bir süre, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalarında Finans yöneticiliği yaptı. Daha sonra, kariyerini Anadolu Üniversitesinde sürdürdü ve emekli oldu. Yüksek Okul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, İşletme Fakültesi Dekanlığı, Rektör Danışmanlığı ve Senato üyeliği görevlerinde bulundu. Denetim, İç denetim, Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim dersleri vermiş olup bu alanda yayınları bulunmaktadır. TİDE Denetim Kurulu Başkanı ve TİDE Akademik İlişkiler Komite üyesidir.

Erdoğan started his academic career as an Assistant at Bursa Academy of Economics and Commercial Sciences. He worked as a finance manager at Oyak-Renault Automobile Factories for a while. Thereafter, he continued his career at Anadolu University and retired. He served as a College Director, Department Head, Deputy Dean, Dean of the Faculty of Business Administration, Advisor to the Rector and Senate Member. He gave lectures on Audit, Internal Audit, Audit in Information Technologies Environment and has publications thereon. He is the Chairman of the TIDE Supervisory Board and a member of the TIDE Academic Relations Committee.

Akamik Forum 2022

1957 doğumlu Murat Özyüksel, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, doktorasını da aynı fakültede tamamlamıştır. Sırasıyla; Uludağ Üniversitesi İİBF, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültelerinde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı. Bunun dışında University of Michigan, Bilgi ve Yıldız, üniversitelerinde dersler verdi. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden emekli oldu. Bir süredir, University of British Columbia’da ders vermektedir.

Born in 1957, Murat Özyüksel is graduated from Istanbul Boys’ High School and Istanbul University Faculty of Economics and has completed his doctorate degree study as well in the same faculty. He worked as faculty member and head of department in Uludağ University Faculty and Economics and Administrative Sciences, Istanbul University Faculty of Economics and Istanbul University Faculty of Political Sciences respectively. In addition, he lectured also in Michigan, Bilgi and Yıldız Universities. He retired from Istanbul University Faculty of Political Sciences in 2018. He is lecturing in University of British Columbia since some time.

Akamik Forum 2022

Nur İrem Nuhoğlu Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Muhasebe ve Denetim Profesörüdür.
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır ve 2009 yılından bu yana birçok kez Austin'de bulunan Texas Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
Finansal Muhasebe, Yöneticiler için Muhasebe, Denetim ve Lisansüstü Seminer dersleri vermektedir.
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü yönetim kutulu üyesi olup ve Amerikan Muhasebe Derneği'nin aktif üyesidir.
Çalışma alanları arasında UFRS ve ABD-GAAP'ın Karşılaştırılması, Muhasebe Düzenlemeleri ve Kanunları, Kamu Şirketlerinin Finansal Analizi ve Finansal Yapısı, Denetim Kalitesi ve Denetim Görüşlerinin Tipinin Karar Verme Sürecine Etkisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Beyanları ve Finansal Performansta Özsermaye Yapısının Etkisi sayılabilir.
Kurumsal şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer almakta ve mali kontrol teknikleri konusunda danışmanlık yapmaktadır.
Yönetici Eğitim Programları kapsamında Finansal Düşünme ve Liderlik eğitmenliği yaptığı şirketlerden bazıları şöyledir: John Deere, Mercedes-Benz, Toyota, Turkcell, Metro GM, Garanti Bankası BBVA, Yapı Kredi Bankası, Efes Pilsen, Vestel vb.

Click for CV.

Akamik Forum 2022

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nuran Cömert, 1987-1988’de University of Bath’da, 2011-2012’de New York State University at Buffalo’da visiting scholar, Mart 2013’de Erasmus programı kapsamında Karel de Grote University, International BusinessManagement Dept’da visiting lecturer olarak görev yaptı.

Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Denetim, İç Denetim ve İç Kontrol dersleri veren, bu alanda bilimsel yayınlar ve akademik danışmanlık yapan, çeşitli bilimsel dergilerde ve etkinliklerde bilim ve yürütme kuruluğu üyeliği, editörlük vb. görevleri yürüten Profesör Cömert, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın bir üyesi olup yaklaşık 15 yıllık bağımsız denetim deneyimine sahiptir. Aynı zamanda Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Şeffaflık Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Kurumsal Yönetim Derneği, Amerikan Yetki Belgeli Hile İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE) gibi birçok sivil mesleki kuruluşun üyesi olup bu kuruluşlarda- son ikisi hariç- değişik zamanlarda yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, başkanlık, komite ve danışma kurulu üyeliği, etik kurul üyeliği, başkanlığı vb çeşitli rol ve sorumluluklar üstlenmiştir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından iç denetim alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle 2013 yılında Akademik Farkındalık Ödülü, 2017 Yılı TİDE Özel Ödülü ve 2018 yılında ise “Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.

2015-2020 Yılları arasında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı, Senato üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Soruşturma Kurulu üyeliği gibi çeşitli idari görevler yapmış olan Profesör Cömert halen Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Etik Kurul Başkanlığı ile TİDE AcademIA Research Dergisi editörlüğü görevlerini yürütmektedir.