TİDE Şeref Defteri

TİDE 26 Yaşında… Kutlu olsun!

26 yıl, bir kurum için çeyrek asırlık kurumsal ömrün ardından, yarım asra ve ötesi asırlık kurum olmak için geleceğe uzanan zaman diliminde, yıl almaya başladığınız ilk yılı ifade etmesiyle farklı bir anlam ve değer taşımaktadır.

“Paylaşarak Gelişmek, Katılımla İlerlemek” felsefesi ile başlayan, sivil mesleki örgütlenme sürecinde geçen 26 yılda;

Gönüllü ve özverili emekleriyle rol ve sorumluluk üstlenen bilim ve meslek insanları, geleceğimiz olan gençlerimiz, bizlere desteğini esirgemeyen eş ve çocuklarımız, TİDE’nin profesyonel çalışanları, tüm paydaşlarımız, iş ve çözüm ortaklarımız, etkinliklerimizin destekçisi olan kişi ve kurumlarla birlikte başarılarla dolu bir kurumsal tarih ve değer yaratarak, geleceğe ortak olmanın öyküsü yazıldı.

Toplumsal değer yaratmanın önemine inancımızla sadece mesleğimize değil, topluma da hizmet eden, ülkeye değer katacak önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

Türkiye için değer, geleceğe güvence olduk.

Çeyrek asrı geride bırakıp, gelecek çeyrek asrın ilk yılını tamamlarken, dün olduğu gibi yarın da geleceğe ortak olmak amacıyla değer yaratmaya ve yeni öyküler yazmaya devam edeceğiz.

Geçen bu 26 yılda, hayallerinden asla vazgeçmeyen azimli ve kararlı, meraklı, tutkulu, coşkulu ve içten yanmalı insanların birbirine güven ve cesaret veren moral değerleri, geleceğimize rehber ve güvence oldu.

Değişen ve dijitalleşen dünyada yeniden şekillendireceğimiz bir geleceğimiz var.

26 yıllık kurumsal geçmişiyle bugünlere büyüyerek gelen Enstitümüzün kurumsal varlığını, gelecekte de sürekli ve sürdürülebilir kılmanın yolu, yeni nesil genç meslektaşlarımızın; tecrübe ve değerlerimiz konusunda bilgi sahibi olması, genç enerjileri, birlikte başarma tutkusu, mesleğin geleceğine liderlik etme arzusu ile TİDE ve meslek için değer yaratma gücünden geçmektedir.

Yarattığımız değerler, nesilden nesile aktardığımız ilkeler, özveriyle, fedakarlıkla, ortak akılla ürettiğimiz ve ortaya koyduğumuz çalışmalar gelecek için hayalleri olan herkese, bu hayalleri gerçekleştirmede yol gösterecektir.

Yolumuz açık, geleceğimiz kutlu olsun!

Sevgi ve saygılarımla,

Ali Kamil UZUN
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kurucu Başkanı

19.09.2021 08:30:00