TİDE Şeref Defteri

Mesleki İletişim

Saygıdeğer üyelerimiz, Değerli Paydaşlarımız; Mesleğimizin en önemli öğelerinden biri de iletişimdir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak, sadece meslek paydaşlarımızla değil; tüm sektörel paydaşlarımızla kuvvetli bir iletişimimiz ve kuvvetli bir işbirliğimiz mevcuttur. Mesleki olarak denetim mesleğine baktığımızda denetimin en önemli öğelerinden olan mesleki şüphecilik, risklere karşı cevap vermek ve firmayı objektif denetlemek için kullanılan tüm tetkikler iletişim yoluyla sağlanmaktadır. Denetimsel anlamda sağlanacak doğru iletişimler , denetimin doğru,objektif ve tarafsız olmasına katkı sağlayacaktır. Mesleki açıdan baktığımızda da doğru iletişimler doğru iş birliklerinin kurulmasında etkili olacaktır. Hem denetim mesleğimiz için hem sektörel bazdaki tüm işler için doğru iletişim ağı olmazsa olmazdır. TİDE olarak tüm paydaşlarımızla sağladığımız efektif iş birliklerimiz kurduğumuz çok yönlü iletişimden geçmektedir. Tüm paydaşlarımıza ve üyelerimize en içten saygılarımı sunarım.

Mücteba Onurhan ÖZMUMCU
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kurumsal İletişim Komitesi Üyesi

19.06.2023 15:29:26