TİDE Şeref Defteri

İç Denetim ile Nice Yüzyıllara

Dürüstlükleri, rekabetçilikleri, nesnellikleri, tarafsızlıkları ve saygınlıklarıyla ile rol model olan İç Denetçiler aklın ve bilimin ışığında icra ettikleri meslekleriyle çağdaş yaşamımızın teminatı olan Cumhuriyetimizin nice yüzyıllara ulaşmasının garantisidirler.

Emre Şehsuvaroğlu
Yıldırım Holding
İç Denetim Direktörü

19.09.2023 14:50:52