TİDE Şeref Defteri

TİDE & ETİK

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100.Yılı olması vesilesi ile enstitümüz, mesleğimiz ve ülkemiz adına değer katan çalışmaları ile farkındalık yaratmaktadır. Denetimin kalitesi açısından en temel unsur, denetimin etik ilke kriterlerine bağlı bir şekilde yapılmasıdır. Etik kurallar sadece meslek için değil insani unsurları da içine alacak şekilde kapsayıcı olmalıdır. Etik teoriler gibi davranış ya da yaklaşım biçimleri denetim açısından değerlendirildiğinde sosyal sorumluluklar, meslek ahlakı, toplumsal yapı gibi faktörler etkileri ile değerlendirilmelidir. Bu nedenle benim mesleğin geleceğinden beklentim; denetçinin yol haritasını oluşturan ilkeler bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik gibi felsefi anlamda iyi insan olmayı sağlayan temel değerler olsa da en önemli görev meslek eğitiminin yanı sıra mesleğin felsefe boyutunu etik değerlerle harmanlayarak mesleğe olan ilgiyi de artırmasıdır. Zira enstitümüzün sloganı Türkiye için değer, geleceğe güvencedir. TİDE Farkındalıktır. Saygılarımla.

Merve AKTAN
Fikirli Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Vergi Denetçisi

18.06.2023 02:14:24