ETKİNLİKLER

Temel BT Denetimi Semineri (Çevrim içi) 

 

SEMİNER TARİH VE SAATİ

10 Nisan 2023 / 09:00 - 13:00

11 Nisan 2023 / 09:00 - 13:00

12 Nisan 2023 / 09:00 - 13:00

 
*Seminerler online interaktif olarak Zoom platformu üzerinden yapılmaktadır. İnteraktif seminer olması nedeniyle derslerde kayıt alınmamaktadır.
 
Başvuru formu için tıklayın.
 
Seminer Lideri bilgisi için tıklayınız.

 

İçerik 

 

 1. BT Denetim Fonksiyonu
  1. BT denetim fonksiyonunun rolü
  2. BT denetim fonksiyonunun denetimi
  3. Organizasyon yapısı
  4. Kaynak yönetimi

 

 1. BT Denetim Süreci
  1. BT denetiminin tanımı
  2. BT denetim süreci
  3. BT denetim planlaması
  4. BT denetim programının hazırlanması
  5. BT kontrollerinin değerlendirilmesi
  6. Denetim raporunun hazırlanması
  7. İzleme süreci

 

 1. İç Kontrol ve Risk Yönetimi
  1. İç kontrol kavramsal çerçeve
  2. İç kontrol fonksiyon ve türleri
  3. Risk yönetimi süreçleri
  4. Kurumsal risk yönetimi süreci
  5. BT kontrolleri
  6. Uluslararası kontrol çerçeveleri
 2. BT Ortamı ve Bileşenleri
  1. BT fonksiyonunun yapısı
  2. BT yönetişimi
  3. BT ana bileşenleri
 3. BT Süreçleri ve Denetimi
  1. BT operasyon yönetimi
  2. Değişiklik yönetimi
  3. Olay yönetimi
  4. İş sürekliliği
  5. BT risk yönetimi
  6. Yazılım ve donanım geliştirme
  7. Fiziksel güvenlik
  8. Bilgi güvenliği yönetimi
 4. Gelişen Teknolojiler
  1. Bulut bilişim
  2. Büyük veri

 

Eğitim süreci: 12 saat (12 CPE)