ETKİNLİKLER

Denetim Raporu Yazımı (Çevrim içi)

23 Kasım 2021 - 14:00 - 17:15

24 Kasım 2021 - 14:00 - 17:00

25 Kasım 2021 - 14:00 - 17:00

26 Kasım 2021 - 14:00 - 18:00

 

Not : Seminer liderinin ve katılımcıların ihtiyacı ve konuların uzunluğu dikkate alınarak, her gün 1 veya 2 kere olmak üzere toplamda 30 dakikalık aralar verilebilir.

 

Başvuru formu için tıklayın.

 

DENETİM RAPORU YAZMA SEMİNERİ

Bu seminer sırasında;

 • Denetim raporu oluşturmanın temel adımlarını konuşacak
 • Bulgunun beş unsurunu kullanarak denetim raporu oluşturmaya odaklanacak
 • Raporlanacak başlıkları belirleme ve gözlemleri uygun şekilde bir araya getirmeyi
  öğreneceksiniz
Bu seminer denetim raporu yazanlar ve mevcut rapor formatlarını daha etkin hale getirmek isteyenler için düzenlenmiştir.
 • Raporu yazmadan önce düşünüp planlama yapmanın önemini kavramak,
 • Raporu okuyanların ve yazanların ihtiyaçlarını anlamak,
 • Denetim gözleminin beş unsurunu anlamak,
 • Denetim gözlemlerinin neden ve etkilerini belirlemenin önemini kavramak,
 • Yazım kalitesinin nasıl geliştirileceğini belirlemek,
 • Doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam ve güncel raporların nasıl geliştirileceğini belirlemek.
1.GÜN RAPOR YAZMA GÖREVİ (3 saat 15 dakika)
 • Rapor çeşitleri
 • Raporlama ile ilgili standartlar
 • Raporlama ilkeleri
 • Okur analizi
 • Rapor kısıtlamaları

2.GÜN DENETİM GÖZLEMLERİNİN UNSURLARI (3 saat)

 • Gözlemin öğeleri
 • Bulgu
 • Kıstas
 • Durum
 • Sebep
 • Etki
 • Öneri
 • Gözlem yazmada etkin yaklaşımlar 
3.GÜN DENETİM RAPORUNUN YAPISI (3 saat)
 • Denetim raporunun unsurları
 • Yönetici özeti
 • Denetimin amacı
 • Denetimin kapsamı
 • Gözlem
 • Öneriler ve aksiyon planları
 • Dağıtım
 • Arka plan
 • Risk derecelendirmesi
 • Ara dönem raporlama
 • Çalışma kağıtları

4.GÜN Raporun kalitesi (4 saat)

 • Okunabilirlik
 • Teknik terminoloji
 • Sözcük seçimi
 • Görsel yardımcılar
 • Kısaltmalar
 • Rapor yazmada on ipucu
 • Yönetici özeti yazma çalışması