ETKİNLİKLER

İç Denetçiler için Finansal Denetim

Başvuru formu için tıklayın.

 

Seminerin Tanımı


Bu seminer, finansal raporlama ile ilgili rollerini anlamak ve bu konudaki bilgilerini arttırmak isteyen iç denetçiler ve yöneticiler için olduğu kadar, finansal muhasebe konusundaki bilgilerini güncelleme ihtiyacı duyanlar için de uygundur.

Bu kursta katılımcılar, kilit ticari süreçlerin finansal tablolarla nasıl ilişkilendirildiği ve teknolojinin finansal denetim üzerindeki etkisini öğreneceklerdir. Kurs, katılımcıların temel oranları hesaplayacağı ve zaman içindeki eğilimleri analiz edebileceği vaka çalışması alıştırmalarını kullanarak bir kuruluşun finansal tablolarının analizini yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, “mali tabloların makyajlanması” gibi konular ele alınarak ve hem tarihi hem de güncel dolandırıcılık vakalarıyla ilgili tartışmalar yaparak katılımcılar finansal raporlardaki “kırmızı bayrakların” nasıl tanınacağını öğreneceklerdir.

 

Seminer Amaçları

 • Temel muhasebe terimlerini tanımlama
 • Muhasebe kurallarını, denklemlerini ve temel ilkeleri anlama
 • Muhasebe standartlarına genel bakış
 • Temel mali tabloların özelliklerini gözden geçirme
 • Mali tablolar üzerinden şirket rasyolarını hesaplama
 • Yönetim seviyesi raporlama ile konsolide mali tablo seviyesi raporları ayrıştırma
 • Veriyi dikey ve yatay analizler ile değerlendirme
 • Gelir sürecindeki faaliyetleri ve ilgili kuralları tanımlama
 • Risklerin belirlenmesi ve kontrol testi oluşturma
 • Muhasebe skandallarının (suistimallerin) temel unsurlarını belirleme
 • ERP yazılımlarının süreçleri nasıl otomatize ettiğinin tartışma
 • Denetim tekniklerinin finansal denetimdeki uygulama kontrolleri sırasında nasıl kullanması gerektiğini belirleme

 

Seminer Bilgileri 

Seminer Süresi: 2 Gün
Sürekli Mesleki Gelişim (CPE) Saati: 16
Bilgi Seviyesi: Temel