ETKİNLİKLER

CIA Bölüm 1 - İç Denetimin Temelleri

 

I. İç Denetim Faaliyetinin Esasları (15%)

II. Bağımsızlık ve Objektiflik (15%)
III. Mesleki Yeterlik ve Azami Mesleki Özen (18%)
IV. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (7%)
V. Yönetişim,Risk Yönetimi ve Kontrol (35%)
VI. Suistimal Riski (10%)
 
Seminer Süresi: 4 GÜN
32 CPE