TİDE Şeref Defteri

Farkındalık

İç denetim öyle bir olgudur ki sadece disiplin ,etik , iletişim ya da standartlardan oluşmaz. İç denetim öncelikle bir kişisel farkındalıktır, bir özveridir, bir dayanışmadır, bir fark yaratmadır. Farkındalığı önce minimumda yani şahısta yaratır ve şahıslarlar da kurumsal alanda farkındalığı çoğaltarak bir farkındalık kümesi oluşturarak örneklemsel anlamda topluma mal olur. Şahıslar ne kadar farkındalık yaratırsa insanlar topluluğu da o kadar farkındalık yaratır. Biz iç denetçiler olarak önce her alanda kendi farkındalığımızı yaratmalıyız ki çalıştığımız ya da etkileşim alanımızda olan kurumlar da farkındalık yaratabilsinler. Enstitümüzün en temel amaçlarından olan farkındalık yaratmak enstitümüzün en aşağı tabakasından en yukarı tabakasına kadar önemli bir misyondur ve sadece enstitümüzün değil tüm enstitümüz dış çevresi için de en önemli amaç olacaktır. Tüm iç denetçilerimizin farkındalık ayı kutlu olsun. Farkındalığımız tüm topluma örnek ve kapsayıcı olmalıdır. Saygılarımla…

Mücteba Onurhan Özmumcu
HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.
Bağımsız Denetçi Yardımcısı/ISO Standartları 190011:2018 İç Denetçisi

31.05.2022 23:11:59