TİDE Şeref Defteri

Mesleğimizin makul güvencesine daha nice 25 yıllar...

Ülkemizde iç denetim mesleğinin uluslararası standartlarda gelişiminde TİDE’nin çok önemli bir payı olduğu aşikâr. 25 yıldır global gündemi yakinen takip ederek denetçilerin gelişimine ve mesleki bilgilerin güncel kalmasına yardımcı olan; gerçekleştirdiği eğitimlerle sürekli gelişim ve yüksek kalitenin sağlanmasını mümkün kılan enstitümüz, mesleğimizin akademik gelişimi ve kariyer yolunda da fırsatlar sunmaya devam etmektedir. TİDE’nin; iç denetçilerin kurumsal yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru olduğunun daha iyi anlaşılması için oluşturduğu farkındalık ve bizlere verdiği destek yadsınamaz. Yönetimlerin en önemli güvence kaynağı olan iç denetimin yaygınlaştırılması ve etkin bir şekilde uygulanması için çeyrek asırdır ortaya konan gayretler gerçekten takdire şayan. Mesleğimizin küresel gelişiminin ve mükemmelliğinin sağlanması yolundaki en önemli paydaşlardan biri olan TİDE’nin katkılarının ve öncülüğünün nice yıllar sürmesini diliyor ve 25. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum.

BABÜR KAAN ŞENER
THY
İştirakler Denetim Müdürü

17.12.2020 10:12:11