TİDE Şeref Defteri

Geleceği Tasarlamak için Geçmişten Alınan Güçle Nice 25. Yıllara

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün bir parçası olmaktan çok gururluyum. İç denetim mesleğine gönül veren, mesleğini severek ve olabildiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışan birisi olarak, iç denetim mesleğinin gelişmesi için birlikten kuvvet doğar güdüsüyle enstitümüzün daha nice güzel çalışmalara önderlik etmesini temenni ediyorum. Dijitalleşen ve dönüşen dünyamızda mesleğimizi ve bunu yapmakta olan tüm iç denetçileri kapsayacak, liderlik edecek olan organizasyonumuzun iyileşerek ve gelişerek devamını umar, saygılarımı sunarım.

EMRE AKBULUT
Göltaş Çimento A.Ş.
Grup İç Denetim Uzmanı

25.11.2020 15:54:08