TİDE Şeref Defteri

İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİ

Eşi Bakanlık Müfettişi, kardeşi BB İçdenetçisi bir kamu çalışanı ve aynı zamanda devlet üniversitesinde "DENETİM" ile ilgili yüksek lisans tezi hazırlayan öğrenci olarak öz eleştiri yapmak istiyorum. 10 yıldan fazla bir çok il ve ilçede yapılan denetimleri, İç denetçilerin kuruluşundan buyana yaptıkları bir çok denetim sonuçlarını inceleme fırsatı buldum. Gördüklerimden, yakınımdaki denetçilerden duyduklarım ve öğrendiklerimden, yaptığım literatür taraması ve araştırmalardan İç denetçilerin bağlı olduğu kurumun en üst amiri adına denetim inceleme yapmalarına karşın denetimden amaçlanan sonuç alınamamaktadır. Denetledikleri kurum için son karar merci yine en üst amir olacağı için atayan/atanan ilişkisi açısından (liyakatsizlik-minnet borcu- kayırmacılık üçgeninde) sonuç alınamamaktadır. Düzenlenen raporların görüş ve öneri dışında gerektiğinde sorumluların da cezalandırılması gibi bir sonuca varıldığında ETKİLİ DENETİM olabilecek şekilde Denetçilerin yetkileri artırılmalıdır. A.ÖZEL

Aysel ÖZEL
MEB Ortaokulu
Öğretmen/Y. Lisans Öğrencisi

16.12.2023 13:20:28