TİDE Şeref Defteri

TİDE 28. Yaşı Kutlu olsun...

Saygıdeğer Üyelerimiz, Değerli İç Denetim Profesyonelleri, Sevgili Dostlar, Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün 28. kuruluş yıl dönümünü bu yılda coşkuyla kutluyoruz. Bu güne kadar gerçekleştirdiği başarılarda gönüllü ve profesyonel çalışanlarımızın üstün gayretleri ile kurduğumuz güçlü işbirlikleri sinerjisi etkili olmuştur. Geleceğe yönelik beklentim ise yine iç denetçiler ve iç denetim mesleğinin gelişmesi, bilinirliğinin arttırılması, mesleğini daha etkin ve saygın bir şekilde icra edilmesine destek verecek çalışmalar ile iş dünyasında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak olacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yaşına yaklaşırken, önceki kuşaklardan aldığımız mirası korumak ve geliştirmek için daha çok çalışmalıyız. Aydınlık yarınlara doğru ilerlerken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz mirasını bir kez daha anıyor ve bir arada olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Nice Yıllara A.Meral SAFSOY TİDE Yüksek Divan Kurlu Başkan Vekil

Arzu Meral SASOY
ORFE İç Denetim Hizmetleri
Kurucu Ortak

20.09.2023 09:08:17