TİDE Şeref Defteri

Yolumuz açık olsun !

Değerli Meslektaşlarım,
Farkındalık ayı vesilesiyle, iç denetim işlevlerine yönelik bilincin ve mesleğimizin global standartlarının tüm kuruluşlarda yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediğimiz faaliyetlere olan katkılarınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum.
Ülkemizin kısa zaman önce yaşadığı ve maalesef milyonları etkileyen deprem felaketinin, şeffaflığın gerekliliğini ve denetim faaliyetlerinin hayati önemine yönelik farkındalığı daha da artırmış olduğunu temenni ediyorum. Toplumumuzun gözü, bir kez daha kurumların denetim mekanizmalarının güvenilirliğine ve işlerliğine çevrilmiştir.
İç denetim, etki alanı sadece görev alınan kurumlarla sınırlı kalmayan çok daha yaygın bir fonksiyondur. Bu nedenle, meslek olarak iç denetim, taşıdığımız sorumluluklar nedeniyle, hayatın her alanında, dikkatle, yeterli mesleki şüphecilikle, bilimsel ve standartlara özenle uyarak icra edilmesi gereken bir husustur.
Tam da bu sebeple, iç denetçiler olarak bu yıl, hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Farkındalık Ayı’na yüklediğimiz anlam ve üzerimize düşen sorumluluk daha da artmış bulunmaktadır. “Üçüncü derece savunma hattı” şeklindeki rolümüzü, “birinci derecede hücum hattına” çevirecek yolda, iç denetim faaliyetlerinin önemini ve yarattığı katma değeri önümüzdeki dönemde daha yüksek sesle anlatma ihtiyacı doğmuştur. Bizler, TİDE yöneticileri olarak, ısrarla bu hedeflerin peşinden koşmaya devam edeceğiz.
Yolumuz açık olsun !
Sevgi ve Saygılarımla

Osman Bahri Turgut
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Yönetim Kurulu Başkanı

04.05.2023 13:33:06