ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2020

 
 
 
ULUSLARARASI AKADEMİK FORUM 2020
 
"UZAKTAN ERİŞİM VE YENİ NORMAL"
 
29 MAYIS 2020 – ÇEVRİMİÇİ
 
Uluslararası Akademik Forum 2020, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile 29 Mayıs 2020 tarihinde “Uzaktan Erişim ve Yeni Normal ” temasıyla gerçekleşecektir.
 
TİDE, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Enstitü, iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı iş birliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla MÖDAV ile birlikte “ Uluslararası Akademik Forum 2020’’yi düzenlemektedir.
 
MÖDAV, muhasebe öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Muhasebe Bilim Dünyası isimli hakemli bir bilimsel dergi çıkaran MÖDAV, üniversitelerle birlikte, paneller, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek muhasebe disiplinine hizmet etmektedir. MÖDAV ile ilgili detaylı bilgi için www.modav.org.tr/ adresini ziyaret ediniz.
 
 
Uluslararası Akademik Forum 2020 Videoları için tıklayınız.
 
 

Uluslararası Akademik Forum 2020 Program için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2020 Konuşmacıları için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2020 Başvuru Formu için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2020 Bilim Kurulu için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2020 Organizasyon ve Düzenleme Komitesi için tıklayınız.

Akademik İlişkiler Komitesi Faaliyet Raporları için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2020 Basın Bülteni için tıklayınız.

Akademik Forum 2020 Videoları için tıklayınız.