21. OLAĞAN GENEL KURULU

21. Olağan Genel Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 21. Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2016 Cumartesi günü Point Hotel Barbaros, Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmıştır.

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.

Gündem

a) Açılış ve saygı duruşu

b) Başkanlık divanının oluşumu,

c) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d) Yönetim Kurulu Faaliyet Rapoüru, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının sunulması,

e) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası,

f) Taşınmaz mallar alınması ve satın alınan taşınmazlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi(üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek ) ve tesis edrilen ayni hakların fek edilmesi konularında Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesinin oylanmasına,

g) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi,

h) Dilek ve temenniler

i) Kapanış

TİDE 2015 Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız.