YAYIN KOMİTESİ

YAYIN KOMİTESİ

 
AMAÇ:
Enstitünün süreli ve süresiz yayınlarının zamanında yayımlanması için gerekli çalışmaları yapmak, yeni yayınlar ilave etmek ve üyeleri yeni yayınlar konusunda bilgilendirmek.
 
YAPISI:
Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır.
 
SORUMLULUKLAR:
Enstitü’nün süreli ve süresiz yayınlarının zamanında yayımlanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,
Üyeleri TİDE ve IIA’in süreli ve süresiz yayınlarında kullanılmak üzere yazı ve makale hazırlamaları için teşvik etmek,
Süreli ve süresiz yayınlarda kullanılmak üzere makale bankası oluşturmak, ilgili kişileri teşvik edici yöntemler geliştirmek,
Enstitü kongreleri, toplantıları ya da eğitimlerine katılan konuşmacı ya da eğitmenlerden makale veya bildirilerini toplamak ve yayınlarda kullanılmak üzere değerlendirmek,
Yayınlanmak üzere gönderilen yazıları takip etmek ve yazarına geri bildirimde bulunmak,
Yayınlanmadan önce tüm süreli ve süresiz yayınları içerik açısından gözden geçirmek, gerekli düzeltmeleri yapmak,
Sürekli yazarları ödüllendirmek ve teşvik edici yöntemler geliştirmek,
Yeni yayınlar konusunda üyeleri bilgilendirmek,
Üyelerden yayınlarla ilgili geri bildirimi teşvik etmek ve alınan geri bildirimleri çalışmalarda dikkate almak,
TİDE web sitesinin güncel bilgileri içermesini sağlamak,
Enstitü E-Bülten’ini hazırlamak ve düzenli olarak üyelere ulaştırmak,
İlgili kayıt ve yazışmaları içeren bir dosya muhafaza etmek ve yönetim yılı sonunda söz konusu dosyayı bir sonraki Yayın Komitesine teslim etmek.