SERTİFİKASYON KOMİTESİ FAALİYETLERİ

SERTİFİKASYON KOMİTESİ FAALİYETLERİ

 
IIA tarafından düzenlenen unvan sertifikasyonu sınavlarının (CIA, CFSA, CCSA, CGAP) ve unvan sertifikasyon süreci ile ilgili her türlü çalışmanın en etkin şekilde eşgüdümünün sağlanmasıyla görevli Sertifikasyon Komitesi faaliyetlerini, aşağıda belirtilen vizyon ve misyon çerçevesinde sürdürmektedir.
 
Vizyon: Türkiye’de ve Türkiye’nin dâhil olduğu coğrafi bölgede Mesleki Sertifikasyon-Lisanslama konusunda merkezi otorite olmak.
 
Misyon: Sertifikasyon sürecine yönelik tüm işlem ve raporlamaların hızlı, etkin ve verimli bir şekilde, IIA ile entegreli olarak kurumsal bir yapıda gerçekleşmesini sağlamak; iç denetim mesleği kapsamındaki sertifikaların yaygınlaştırılması ve sertifikalı denetçi sayısının artırılmasını teminen gerekli bilgilendirme, duyuru, yayın ve tanıtım çalışmalarını yürütmek; gerek sertifika sınavlarına hazırlık gerekse sertifikalı denetçilerin mesleki gelişimlerine yönelik sürekli eğitim programları düzenlemek ve ulusal dilde eğitim materyali oluşturmak; yürütülen hizmetlerle ilgili olarak yarardaşların düşünce ve beklentileri çerçevesinde hizmet kalitesini sürekli geliştirerek artırmak.
Misyonun etkili bir şekilde yerine getirilmesine yönelik olarak komite aşağıda belirlenen alt çalışma grupları oluşturmak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Alt Çalışma Grupları
     •Teknolojik alt yapı ve sistem geliştirme grubu
     •Sertifikasyon tanıtım ve yaygınlaştırma grubu
     •Eğitim ve Türkçe kaynak geliştirme grubu
     •Sınav soruları çeviri ve gözden geçirme grubu