KOMİTE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

PROGRAM KOMİTESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

AMAÇ:

Üyelerin mesleki alanlarda etkinliklerini artırmaya ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim, seminer, kongre gibi programları düzenlemek,

KURULUŞ

Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır. Komitenin sorumluluklarının önemi nedeniyle, YK Komitenin planlama çalışmalarında aktif rol alabilir ve atamalar bir yıllık olmasına karşın en azından üyelerin yarısının önceki sene de komitede yer almış olması tercih edilir.

SORUMLULUKLAR:

  1. Üyelerin İç denetim alanında performanslarını artırmaya yönelik yıllık programın oluşturulması ve Yönetim Kuruluna onay için sunulması. 
  2. Yönetim Kurulunun programı onaylamasından sonra, eğitim ve toplantılar için konuşmacıları belirlemek ve tam programı onay için YK Başkanına sunmak.
  3. Bir ya da daha uzun programları IIA’nin aktivite takviminde yayınlanması için IIA’ye bildirmek,
  4. Konuşmacılardan öz geçmişlerini ve konuşmanın kısa özetini alarak, web sitesi ve bültende yayınlanmak üzere yayın, basınla ilişkiler komitelerine bildirmek.
  5. Konuşmacıyla, toplantıyı tarihi, yer, saat, teknik donanım ve diğer özel ayarlamalar için görüşmek ve konuşmacının taleplerini ilgili kişilere iletmek, 
  6. Konuşmacılara ev sahipliği yapmak, 
  7. Konuşmacıya teşekkür mektubu gönderilmesini takip etmek, 
  8. Katılımcıların değerlendirmelerini özetleyerek YK’na bildirimde bulunmak,
  9. Katılım kayıtlarını tutmak ve CPE kredi bilgisinin sertifikalarda bulunmasını sağlamak,
  10. İlgili kayıt ve yazışmaları içeren bir dosya muhafaza etmek ve yönetim yılı sonunda söz konusu dosyayı bir sonraki Program Komitesine teslim etmek.