KOMİTE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

STANDARTLAR KOMİTESİ

 
AMAÇ
Üyelerin ve İç Denetim birimlerinin Uluslararası İç Denetim Standartlarını anlamalarını ve kullanmalarını teşvik etmek.
 
YAPISI
Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır.
 
SORUMLULUKLAR
     1.Güncel sorunlar ve standartlarla ilgili çalışmalar hakkında bülten ve seminerler vasıtasıyla Standartların anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. 
     2.Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’na Uygulama Önerileriyle ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunmak. 
     3.Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’nun tartışmaya açtığı taslak  metinleri gözden geçirerek yorumlar iletmek. 
     4.Uluslararası İç Denetim Standartlarının kamu ve özel kurumlar tarafından rehber olarak uygulamaya dahil edilmesini teşvik etmek. 
     5.Kayıtları dosyalayıp dönem sonlarında görevi devralacak heyete aktarmak. 
 
KALİTE GÜVENCE
 
AMAÇ
Üyelerin ve İç Denetim birimlerinin Kalite Güvence Programlarını tanımalarını, anlamalarını ve uygulamalarını teşvik etmek.
 
AMAÇ
     1.Kalite Güvence Programları hakkında bülten ve seminerler vasıtasıyla anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. 
     2.Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’nun konu ile ilgili yayın ve kaynaklarını türkçe’ye kazandırarak yayınlamak 
     3.Uluslararası İç Denetim Standartları Kurulu’nun tartışmaya açtığı taslak metinleri gözden geçirerek yorumlar iletmek. 
     4.Kalite Güvence Programlarının kamu ve özel kurumlar tarafından uygulanmasını teşvik etmek. 
     5.Kayıtları dosyalayıp dönem sonlarında görevi devralacak heyete aktarmak.