AKADEMİK FORUM 2012

Akademik Forum 2012,

“Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler” ana temasıyla

16 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Auditoriumu –

Avcılar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

“Akademik Forum 2012”, 16 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi - Muhasebe Enstitüsü,  Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile işbirliği içinde Enstitümüz Akademik İlişkiler Komitesi’nin öncülüğünde icra edildi.

 

 

 

Akademik Forum 2012 Logosu

“Akademik Forum 2012” de dört ayrı oturumda sunulan bildirilerde, üniversitelerimizin önde gelen öğretim üyeleri yanında, iş dünyasının seçkin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Akademik İlişkiler Komitemizin temsilcileri bilgi ve görüşlerini katılımcılarla paylaşma fırsatı buldular.

 

 

Akademik Forum 2012’de İşbirliği Sağlayan Tüm Kurumların Birleştirilmiş Logoları

Anadolu, Bilgi, Celal Bayar, Dumlupınar, Işık, Galatasaray, Gazi, İnönü, İstanbul, İstanbul Gelişim,  İstanbul Teknik, Konya Selçuk, Maltepe, Marmara, Yalova, Yeditepe ve Trakya Üniversitelerinden öğrenci, akademisyen ve iç denetçilerin yoğun ilgi gösterdiği Akademik Forum, sürekliliğin sağlanarak, Forumların TİDE bünyesinde kurumsallaşmasına katkı sağlayarak, meslek Kongremiz kadar önemli bir TİDE etkinliği olarak yerini almıştır.

Topluma, meslektaşlara, meslektaş adayı gençlere, onları yetiştiren ve pek çok meslekte olduğu gibi, iç denetim alanında da verdikleri veya yönlendirdikleri eserlerle fark yaratan akademisyenlere, mesleğin etik ve uluslararası standartları ve doğru referansları ışığında destek olabilmek ve hepsinden önemlisi mesleğe kalıcı katkılar sağlayabilmek anlamında önemli bir aktiviteyi teşkil eden bu Forum, 2010 yılında gerçekleştirilen ilk Akademik Forum’dan sonra TİDE etkinlikleri arasında kurumsal imaja verdiği katkı ile seçkin yerini almıştır.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün vizyon ve misyonunda ifadelerini bulan, öncü, uluslararası referans kaynağı ve tüm taraflar için güvence ve katma değer yaratmak iddialarının gerçekleştirilmesinde önemli bir girişimi oluşturan Akademik Forumların ilki 13 Mayıs 2010 tarihinde MÖDAV ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile icra edilmişti.

TİDE AİK bünyesinde planlanmaya başlandığından bu yana, “Akademik Forum”ların Mayıs ayında kutlanmakta olan “İç Denetim Farkındalık Ayı”da icra edilmesi suretiyle fark yaratılması hedefine uygun olarak Akademik Forum 2012, sürekliliğin sağlanarak, Forumların TİDE bünyesinde kurumsallaşmasına katkı sağlaması bakımından büyük önem taşımaktadır.

 

Akademik Forum 2012 ile ilgili basında ve bazı web sayfalarında yer alan haberlere aşağıdaki linklerden erişilebilir:

http://www.haberler.com/ic-denetim-gelecegin-en-parlak-meslegi-olacak-3630264-haberi/

http://www.habermi.com/ic-denetim-gelecegin-en-parlak-meslegi-olacak-648732h.html

http://www.dunya.com/ic-denetim-gelecegin-en-parlak-meslegi-154577h.htm

http://www.haberkusagi.com/sirketler/kariyer/ic-denetim-gelecegin-en-parlak-meslegi-olacak-h75057.html

http://www.kobipostasi.net/2012/05/17/ic-denetim-gelecegin-en-parlak-meslegi-olacak/

http://sondakikahaberler.gen.tr/haberdetay.asp?ID=733

http://www.iktisadidayanisma.com/Ic-denetim-gelecegin-en-parlak-meslegi/Haber/bda6490c-ce07-4e13-9b4a-3e6bcc834c32.aspx

Bilim ve iş dünyası ile mesleğimiz adına kalıcı etkiler bırakması beklenen Akademik Forum 2012’nin Bildiri Kitabı da Çalışma Komitemiz tarafından hazırlanarak, konuyla ilgilenen tüm kesimlerin bilgilerine en kısa sürede sunulacaktır.

TİDE Akademik İlişkiler Komitesi