HABERLER

Değerli Katılımcımız, 
 
İç denetim mesleğinin ülkemizdeki güncel durumunun detaylı bir analizini gerçekleştireceğimiz araştırmamıza hoş geldiniz.
 
Dahil olduğunuz bu çalışma, iç denetim konusuna yönelik olarak ülkemizde son on yıldır gerçekleştirilen en detaylı araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Anketimize zaman ayırarak ve değerli görüşlerinizi paylaşarak; güncel iç denetim uygulamalarının aydınlatılmasına, güçlü/zayıf yanların ortaya çıkarılmasına ve gelişim alanlarının belirlenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.
 
Bu doğrultuda iç denetçilerin yanı sıra iç denetim fonksiyonu ile ilişkili olan tüm paydaşları da içeren geniş bir kesimin görüşlerine büyük önem veriyoruz. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, icrai iş birimi yöneticileri gibi paydaşlar; hedef kitlemizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kurumunuzda ve çevrenizde bu kapsama giren kişilere de duyurumuzu iletirseniz, araştırmamıza büyük katkı sağlamış olacaksınız.
 
Araştırmamızın sonuçları, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası XXI. Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında katılımcılara sunulacak; ardından detaylı bir rapor çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Katılımınız bizler için son derece önemli olup herhangi bir kişisel bilgi talep edilmemektedir.
 
 
Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ