DUYURULAR

08.04.2020

Salgın Döneminde Kriz Yönetimine İlişkin Mesleki Kaynaklar

Değerli Üyelerimiz, 
 
Koronavirüsün (COVID-19) yarattığı zorluklar her geçen gün artmaya ve değişmeye devam etmektedir. Kuruluşlar; salgının çalışan sağlığı ve üretkenliği, mali sonuçlar, tedarik zinciri aksaklıkları, siber güvenlik açıkları, yerel ve küresel pazarların sağlığı ve diğer etkilerini yönetmek için zamanında bilgiye ve sofistike bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.
 
İç denetim, bu zorlukların üstesinden gelmek için kurumsal çabaların desteklenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu dinamik riske hem kısa hem de uzun vadeli cevap vermek, ilgili ve güncel bilgilere erişimi gerektirmektedir. TİDE olarak iç denetçilere yönelik olarak “Covid-19 Kaynakları” sayfası hazırlanmıştır. Bu sayfada sizlerle güncel kaynaklar paylaşılacaktır.
 
Sayfada en son yayınlanan “Hazırlıklı Olmayı Yeniden Düşünmek: Salgınlar (Pandemiler) ve Siber Güvenlik”, “Salgınlar (Pandemiler) Sosyal Mesafelenmeye İlişkin Değerlendirmeler” başlıklı IIA bültenlerine ve “COVID-19 ve Ötesi İçin ÇSG Planlaması” makalesine ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla;
Türkiye İç Denetim Enstitüsü