DUYURULAR

20.03.2018

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (CPE)

Değerli Üyelerimiz,
 
IIA‘in yenilenen Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) politikası Enstitümüz tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
 
"Sürekli Mesleki Eğitim Politikası: Sertifikasyon ve Yeterlik Programları İçin Gereklilikler" başlıklı dökümanda; 
 
·         IIA sertifikaları için yıllık CPE gerekliliklerinin ana hatları,
 
·         Etik konusuna odaklanmış 2 saatlik yeni bir eğitim gerekliliği,  
 
·         Bireylerin CPE kazanabilecekleri farklı yollar,  
 
·         CPE raporlama süreci,
 
·         Denetim için CPE kayıtlarının muhafaza edilmesine ilişkin bilgilendirme 
 
gibi konular yer almaktadır. 
 
Yenilenen politika dökümanına https://www.tide.org.tr/page/143/Surekli-Mes-Gel bağlantısından ulaşabilirsiniz. 
 
Yenilenen politika uyarınca, sertifika sahiplerinin “Etik” konusundaki eğitimlere katılarak iki CPE saatini tamamlamaları gerektiğini hatırlatırız. 
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü