DUYURULAR

25.11.2011

AKADEMİK FORUM 2012

Türkiye İç Denetim Entitüsü – MÖDAV ve İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü

“Denetim Mesleğinin Gelişimi ve Beklentiler”

16 Mayıs 2012

İ.Ü. İşletme Fakültesi Auditoriumu – Avcılar Kampüsü – İstanbul

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Bu kapsamda iş dünyasının akademik dünya ile bağını güçlendirmek , karşılıklı işbirliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla Enstitümüz tarafından ikinci Akademik Forum “Akademik Forum 2012” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile düzenlenmektedir.

Forumun ana teması “Denetim mesleğinin gelişimi ve beklentiler”olarak belirlenmiştir.  Mesleğin uygulamacılarıyla akademisyenlerini bir araya getirecek olan Akademik Forum 2012 de aşağıdaki başlıklarla ilgili iç denetim mesleğine ilişkin konularda  sunulabilecek tebliğler tartışılacaktır:

Ana tema ile ilgili bildiri konuları

 • Dünya ve Türkiye’de denetim mesleğinin gelişimi ve iş dünyasının beklentileri, akademik dünyanın ihtiyaçları
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun denetim mesleğinin gelişimine etkileri ve mesleğin akademik ihtiyaçları
 • Sektörel beklentilerin denetim mesleğinin akademik gelişimi ve ihtiyaçlarına etkileri
  • Finans sektörü beklentilerinin denetim mesleğinin akademik gelişimi ve ihtiyaçlarına etkileri
  • Reel sektör beklentilerinin denetim mesleğinin akademik gelişimi ve ihtiyaçlarına etkileri
  • Kamu sektörü beklentilerinin denetim mesleğinin akademik gelişimi ve ihtiyaçlarına etkileri
 • Denetim mesleğinin akademik gelişiminde iş dünyasının beklentileri ve üniversitelerimizin ihtiyaçları için işbirliği ve entegrasyon için çözüm önerileri
 • Sivil mesleki oluşumlar, iş dünyası ve üniversitelerin denetim mesleğinin gelişiminde rol ve sorumlulukları

Bildiri Yazım kuralları: 
Bildiri yazım kuralları için tıklayınız.
Bildiri özeti yazım kuralları için tıklayınız.

Önemli Tarihler: 
Forumda bildiri sunmak isteyenlerin en az bir tam sayfalık bildiri özetlerinin 03 Şubat 2012 tarihine kadar; Bilim Kurulu tarafından kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin ise 16 Nisan 2012 tarihine kadar tide@tide.org.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Katılım:
Forum herkese açık olup katılmak isteyenlerin katılım formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılım formu için tıklayınız.

Program:
Programı görmek için tıklayınız.