DUYURULAR

01.12.2014

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 18:30’ da Yıldızposta cad. Akın Sitesi 1.Blok No.6 Kat.5 D.10 Gayrettepe/İstanbul adresinde TİDE Ofis merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 25 Aralık Perşembe günü saat 19:00’ da Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde Point Barbaros Hotel'de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

a) Açılış ve saygı duruşu,
b) Başkanlık divanının oluşumu,
c) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
d) 2015 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
e) Dilek ve Temenniler
f) Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu