DUYURULAR

17.09.2014

Geçen ay, IIA, Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesinde (UMUÇ ) yapılması önerilen iyileştirme çalışmalarını gösteren bir taslak metin yayımladı. Gelecek 60 gün içerisinde, bu iyileştirme önerileri hakkında görüşlerinizi almak istiyoruz.

Güncel UMUÇ mesleğimize iyi hizmet etmiş olmasına rağmen, iç denetim uygulamacılarından beklentiler ve onlara iletilen talepler sürekli artmış ve UMUÇ ’un  yeniden değerlendirilmesi gereğini yaratmıştır. Taslak metin, bir global görev gücünün geliştirdiği ve sunduğu önerileri yansıtmaktadır.

İyileştirme önerilerinden bazıları şunlardır:

  • İç denetimin temel amacının niteliğini kapsayan ve klasik İç Denetim Tanımını destekleyen bir “İç Denetimin Misyonu” bölümünün eklenmesi.
  • IIA’nın prensiplere-dayanan Etik Kurallarının ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarının temellerini oluşturan, “İç Denetim Mesleki Uygulaması Temel Prensipleri” başlıklı yeni bir unsurun eklenmesi.
  • Yeni ortaya çıkan konuları çözümlemek amacını güden yeni bir kılavuz unsurun geliştirilmesi

Lütfen 3 Kasım 2014 inceleme son tarihine kadar taslak metni gözden geçiriniz ve görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Taslak metni okumak ve gerekli yanıtı vermek amacına yönelik talimatlarla ve tüm diğer materyallerle birlikte 10-dakikalık bir video da IIA’nın web sitesinde bulunmaktadır.

Görüşlerinizi paylaşmanız ve mesleğinizde bir fark yaratmaya yardımcı olmanız için sunulmuş bir fırsattır. Bu fırsatın önünüzden geçip gitmesine izin vermeyin. Lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşınız !