DUYURULAR

28.03.2013

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneğinin  22 Mart  2013  tarihli 18.Olağan Genel Kurulu’nun  ilk toplantısı  yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı  30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10 :00’ da Point Hotel Barbaros,  Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem

1)      Açılış ve saygı duruşu,
2)      Başkanlık divanının oluşumu,
3)      TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları
4)      Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporlarının sunulması,
5)      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,
6)      Yönetmeliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
7)      Dilek ve temenniler
8)      Kapanış.


Derneğimiz Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

2012 yılı Bağımsız Denetim Raporlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2012 Yılı TİDE Dernek Bağımsız Denetim Raporu

2012 Yılı TİDE İktisadi İşletme Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Konsolide Bütçe Gerçekleşme Raporu

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kongre Yönetmeliği