YAYIN KOMİTESİ FAALİYETLERİ

YAYIN KOMİTESİ FAALİYETLERİ

 
Yayın Komitesi faaliyetleri Türkiye İç Denetim Enstitüsü “Yayın Yönetmeliği” çerçevesinde Enstitü tarafından yayımlanan kitap, dergi, bülten gibi her türlü basılı yayınlar ile TİDE web sitesi üzerinden yapılan her türlü yayını kapsar.
 
Alt Çalışma Grupları
 
Elektronik Yayıncılık Çalışma Grubu (TİDE web sitesi ve E-Bülten)
Basılı Yayıncılık Çalışma Grubu (TİDE Meslek Kitapları ve İç Denetim Dergisi)