TİDE - Türkiye İç Denetim Enstitüsü
Kullanıcı Adı: Şifre: Üye olmak istiyorum | Şifremi unuttum
TİDE
TIDE ECIIA IIA
TİDE, ECIIA ve IIA üyesidir
About TIDE
TIDE Hakkinda
Hakkımızda / Tüzük Untitled Document

TÜZÜK

Madde 1. Kurulus ve Dernegin Adi

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarinca yönetilmek ve amaç ile çalisma konulari dogrultusunda çalismalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde “TÜRKIYE IÇ DENETIM ENSTITÜSÜ DERNEGI” kurulmustur.

Türkiye Iç Denetim Enstitüsü Dernegi izleyen maddelerde (TIDE) kisa adi ile anilmistir.

Madde 2. Merkez ve Subeler

TIDE’nin merkezi Istanbul’dadir. Subeleri yoktur.

Sube açilmasi karari Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca degerlendirilir.

Subeler idari ve iktisadi faaliyetlerini TIDE Yönetim Kurulu’ na bagli olarak gerçeklestirirler. Çalisma esaslarinin belirlenmesine Yönetim  Kurulu yetkilidir.

Madde 3. Amaç

TIDE’nin amaci “Üyelerini bir araya getirerek aralarinda mesleki iliskileri güçlendirmek, mesleki uygulamada Iç Denetim ahlak, gelenek ve ilkelerin, esaslarin ve standartlarin olusmasina, gelismesine ve devamina katkida bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarini ve bagimsizliklarini korumak, ulusal ve uluslararasi alanda mesleki gelismeleri  izlemek ve bu gelismeler hakkinda bilgi vererek, egitim çalismalari yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardimci olmak, meslegin nitelikli elemanlar tarafindan yürütülmesini saglayacak çalismalar organize etmek, bu nitelikteki çalismalara katkida bulunmak, denetim mesleginin niteligini yükseltmek için teoriyi ve pratigi gelistiren çalismalar yapmak, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluslar nezdinde üyelerini temsil etmektir.”

Madde 4. Çalisma Konulari

TIDE amaçlarinin gerçeklesmesi için asagidaki konularda çalismalarda bulunur.

4.1) Türkiye’ de denetim mesleginin düzenlenmesi, tanitilmasi ve özendirilmesi; meslegin ahlak, gelenek ve ilkelerinin yerlestirilip korunmasi ve güvenliginin arttirilmasi, niteliginin yükseltilmesi için, ulusal veya uluslararasi alanda  genel kabul gören denetim ilkelerini, esaslarini ve standartlarini gelistirmek ve yayinlar yoluyla ilgililere  duyurulmasini saglamak; bunlarin benimsenip uygulanmasi konusunda gerekli çabalarda bulunmak; bu ilkelerin, esaslarin ve standartlarin uygulanmasini izlemek, gözetmek  ve bu hususlarda gerekli önlemleri almak ve uygulamak,

4.2) Gerekli izinleri alarak  uluslararasi ve yabanci mesleki kuruluslar nezdinde üyelerini temsil etmek, onlarla bilgi alisverisinde bulunmak ve isbirligi yapmak; üst mesleki kuruluslara üye olmak,

4.3) Denetim meslegi mensuplarinin yetistirilmeleri ve mesleki gelismeleri ile ilgili   olarak ulusal ve uluslararasi nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar ve meslek elemani yetistirilmesine katkida bulunmak amaciyla egitim programlari düzenlemek veya bu tür girisimlere katkida bulunmak;

4.4) Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarina çözümler bulmak, üyelerine mesleki konularda yardimci olmak;

4.5) Meslek mensuplari arasindaki sosyal dayanismayi saglamak ve güçlendirmek için Dernekler Kanununda belirtilen usul ve esaslara bagli olarak ortaklik, sandik ve vakif kurmak; kurulmus ve kurulacaklara katilmaya karar vermek; lokal açmak, geziler düzenlemek ve diger her tür sosyal faaliyetlerde ve girisimlerde bulunmak;

4.6) Denetim teorilerini ve uygulamalarini gelistirmek, meslekle ilgili konularda egitim ve arastirma yapmakla görevli bir kurulus olusturmak; kalite güvencesi programlari olusturmak ve bu amaçla ilgili gerekli düzenlemelerin yapilmasini saglamak;

4.7) Denetim meslegine eleman bulmak ve yetismis elemanlarin yükselmelerini saglamak için kuruluslar ile isbirligi yapmak, giris ve yeterlik sinavlari açmak veya bu sinav kurullarina üye saglamak; düzenledigi sinavlarda sertifika vermek;

4.8) Mesleki konularda kitap, dergi vb. yayinlar yapmak, yayin haklari almak, bu faaliyetleri yürütmek üzere bir yayin kurulu olusturmak, telif haklari tesis etmek, vb. gibi faaliyetlerde bulunmak.

4.9) TIDE içinde olusturulacak alt komiteler ya da uzman gruplari araciligiyla amaç ve çalisma konularinda arastirma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri sap­tamak, arastirma ve gelistirme merkezleri kurmak, bilgi bankasi olusturmak, amaç ve hizmet konulari ile ilgili gelir getirici projeler hazirlamak ve uygulamak.

Madde 5. Çalisma Biçimi

TIDE amaç ve çalisma konularini gerçeklestirmek için,

5.1) Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluslari ile sivil toplum kuruluslarina tanitici dokümanlar verir,

5.2) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açik oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasina iliskin geziler organize eder; brosür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile yayinlar; yazili ve görüntülü basin araçlarindan yararlanir. Yurtdisinda uluslararasi sergi, fuar ve kongrelere katilmak için gerekli girisimleri yapar,

5.3) Amaç ve çalisma konulari ile gelir getirici projeler için ortakliklar, ikti­sadi isletmeler, sirketler, vakiflar ve yardimlasma sandigi, egitim merkez­leri ile eglendirici, dinlendirici ve bos zamanlari deger­lendirici lokaller, tesisler kurar ve isletir,

5.4) Yardim Toplama Kanunu geregi yardimlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bagis alir ve verir; kosullu ya da kosulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

5.5) Amaç ve çalisma konularina uygun olmak üzere memur, isçi ya da isveren sendikalarindan ve meslekî kuru­luslardan maddî yardim kabul edebilir ve adi geçen kurumlara, benzer amaçli çalismalari için maddi yardimda bulunabilir.

5.6) Amaç ve çalisma konulari ile ilgili olarak her türlü tasinir  ve tasinmaz mallar ile menkul degerleri satin alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ve baska her tür tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarini gerçeklestirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, isi ve islemi yapabilir.

Madde 6. Dernegin Faaliyet Alani

Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 7. TIDE’nin Amblemi

– Dernegin amblemi siyah çizgi ile belirlenmis yuvarlak zemin içinde turkuaz yesil ana zemin üzerine beyaz ince çizgilerle belirtilmis eskenar üçgen ve uzantisi seklinde belirlenmistir.

Amblemin dis çevresinde ise Türkiye Iç Denetim Enstitüsü 1995 ibaresi yazili olarak yer almaktadir.

Amblem, mesleki bagimsizlik, tarafsizlik, küresellesme, standardizasyon, kurumsallasma, parçadan bütüne, bütünden parçaya takim çalismasi ve enstitü ismini simgelemektedir.

Amblem, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan kimseye dagitilamaz, satilamaz ve amaç disi kullanilamaz. Amblem için Istanbul Valiligi katinda tescil ve Türk Patent Enstitüsünce Marka tescili yaptirilir. Amblem degisikligi için Genel Kurul  karari gereklidir.

Madde 8. Üyelik Kosullari

TIDE’ye asil üye olabilecek gerçek ve tüzel kisiler asagida gösterilmistir.

8.1) Gerçek kisiler: Onsekiz yasini bitirmis, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancilar için Türkiye’de oturma hakkina sahip olmak kosuluyla,
8.1.1) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluslarda üst yönetime dogrudan  bagli çalisan Teftis Kurulu ve denetim birimlerinde görev yapmakta olan yüksekokul mezunu olanlar,
8.1.2) Bilgi teknolojisi, risk yönetimi ve iç kontrol  konularinda görev yapmakta olan denetçi  ve uzmanlar, iç denetçilerle faal iliski içinde olan  ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar,
8.1.3) Üniversitelerin denetim ana bilim dallarinda görev yapan/yapmakta olan ögretim görevlileri, iç denetim alaninda veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalismasi olanlar,
8.1.4) Denetim meslegini kendi istegi ile birakan veya bu meslekten emekli olanlar.

8.2) Tüzel kisiler:
8.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,
8.2.2) Kamu kurum ve kuruluslari,
8.2.3) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluslari,
8.2.4) Sivil toplum kuruluslari.

Derneklere üye olmalari yasaklananlar, TIDE’ye ödenti ve katilma paylarini ödememe nedeni disinda diger nedenlerle TIDE üyeliginden sürekli olarak çi­karilmis olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak kosulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarinca bagli bulunduklari kuruluslardan izin alamayanlar TIDE’ye üye olamazlar.

Madde 9. Üyelik Türleri

a) Onur Üyesi

TIDE’nin amacina ve iç denetim meslegine olumlu katki ve çalismalari oldugu belirlenen Türk ve yabanci uyruklu kisiler onur  üyesi olabilirler.

Onur üyeligine kabul kosullari yönetmelikle belirlenir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantilarina katilabilir, ancak oy kullanamazlar.

Onur üyeleri aidat ödemezler, ancak TIDE’nin faaliyetlerinden ve asil üyelere taninan olanaklardan yararlanirlar.

b) Fahri Üye

TIDE’nin amacina ve iç denetim meslegine  katki saglamak ve çalismalarda bulunmak, TIDE faaliyetlerinden  haberdar olmak isteyen, memuriyet yasasinda ön görülen yüz kizartici suçlari islememis  özel kisiler TIDE’nin fahri üyesi olabilirler.

Fahri üyeler TIDE’nin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse de katilabilir veya TIDE organizasyonlarinda görev alabilirler.

Fahri üyeler aidat ödemezler, genel kurula katilsalar da oy kullanamazlar. Asil üyelere taninan indirimden yararlanamazlar.

Fahri üyeler, asil üyelik sartlarini saglamalari ve talep etmeleri halinde Asil üyelik kosullari yerine getirerek üyeliklerini degistirebilirler.

c) Akademik Üyelik

TIDE’ nin amacina ve iç denetim meslegine katki saglamak ve çalismalarda bulunmak, TIDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu’ nda ön görülen yüz kizartici suçlari islememis üniversitelerde ögretim görevlileri ile bu okullarda okuyan ögrenciler TIDE’ nin  akademik üyesi olabilirler.

Akademik üyeler, TIDE’ nin düzenledigi faaliyetlere katilabilirler.

Akademik üyeler aidat ödemezler, genel  kurula katilsalar da oy kullanamazlar. Asil  üyelere  taninan indirim olanaklarindan ayni sekilde yararlanabilirler.

Akademik üyeler, asil üyelik sartlarini saglamalari  ve talep etmeleri halinde üyelik türlerini degistirebilirler.

Ögrencilerin üyelikleri, mezuniyet veya baska sekilde ögrenciliklerinini bitmesiyle bir ihtara gerek kalmazsizin sona erer.

Akademik üyelerin, bedellerini ödemeleri halinde TIDE’ nin yayinladigi Iç Denetim dergisine abone, uluslararasi meslek kurumlarina üye olmalari saglanir.

Madde 10. Üyelik Islemleri

TIDE üyeligi için gereken islemler asagida gösterilmistir.

10.1) TIDE üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kisi adaylar, TIDE amaç ve çalisma konulari ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik kosullarini içerdikle­rini belirten “Üyelik Formu” nu doldurup TIDE Yönetim Kurulu Baskanligina sunarlar.

10.2) TIDE Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracagi bir komite araciligi ile aday hakkinda gereken arastirma ve incelemeyi yaptiktan sonra, basvuru tari­hinden baslamak üzere (30) gün içinde adayin istegi ile ilgili kararini verir ve adaya yazili olarak bildirir.

10.3) Adayin üyelige kabul edilmesi üzerine kayit islemleri yapi­lir. Giris Ödentisinin tamami ile Yillik Ödenti alinir. Bu islemler ya­pilmadikça TIDE üyeligi kazanilamaz.

Madde 11. Üyelerin Yükümlülükleri

Üyeler ödenti vermek, dernek düzenine uymak ve dernege sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, dernegin amacina uygun davranmak, özellikle amacin gerçeklesmesini güçlestirici ya da engelleyici davranislardan kaçinmakla yükümlüdür.

Madde 12. Üyelikten Ayrilma

Gerçek kisilerde üyelik ölüm ile tüzel kisilerde ise tüzel kisiligin sona ermesi ile sona erer. Her üye, Yönetim Kurulu Baskanligina yazili olarak ayrilma istegini bildirmek kosuluyla TIDE üyeli­ginden ayrilabilir. Ancak, ayrilan üyenin, ayrilacagi tarihe kadar olan tüm yillik ödenti borçlarini ödemesi zorunludur. Ödenti yükümlülügünü yerine getiren ayrilan üyenin üyelik kaydi Yönetim Kurulu karari ile silinir.

Madde 13. Üyeligin Sona Ermesi

TIDE üyeligi asagida gösterildigi üzere sona erer.

13.1) Derneklere üye olma hakkini yitirme ya da TIDE ana tüzügüne aykiri hareketten dolayi üyelikten çikarilma,

13.2) Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranilan nitelikleri sonradan yitirme,

13.3) Üst üste iki yil yillik ödenti yükümlülügünü yerine getirmemesi nedeniyle Genel Kurula katilma hakkini yitirme,

13.4) Kisisel ve mesleki davranislariyla iç denetim meslek ahlak, gelenek ve ilkelerine uymamak ve TIDE’nin sayginligini zedeleme; TIDE’nin amaçlarina ve etik ilkelerine aykiri hareket etmek; TIDE’den yetki almaksizin dernegi yükümlülük ve borç altina sokma, hallerinde  Etik  Kurulunun oluru alinarak, yönetim kurulunun üçte iki çogunlugunun karari ile üyelikten çikarilirlar.

Dernekler Kanununda sayilan fiiller ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayilan yüz kizartici suçlar nedeniyle hakkinda bir mahkûmiyet karari verilen üyenin TIDE üyeligi, bir karara gerek duyulmaksizin, kendiliginden düser.

Üyelikten çikanlar ya da çikarilanlar, TIDE’nin mal varligi üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Madde 14. Üyeligin Sona Ermesi Islemleri ve Itiraz

TIDE Yönetim Kurulu, üye hakkinda gereken arastirma ve incelemeyi yaptiktan ve   Etik Kurulunun da olurunu aldiktan sonra üyelikten çikarma kararini gizli olarak yapilan (2/3) çogunluk oyu ile verir ve üyeye yazili olarak bildirir.

Çikarilan üye, kendisine bildirilen karara karsi bildirim tarihinden baslamak üzere (15) gün içinde TIDE Yönetim Kurulu araciligi ile Genel Kurula itiraz edebilir. Itiraz ilk Genel Kurul toplantisinda görüsülür ve karara bagla­nir. Itirazin karara baglanmasina kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazin Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda  Yönetim Kurulu üyenin kaydini siler.

Üyenin, Genel kurul kararlarina karsi bir ay içinde ve her halde üç ay içinde mahkemeye basvurmak suretiyle kararin iptalini isteme hakki saklidir.

Ölen üyenin disinda ayrilan ya da üyeligi sona eren üyenin tüm ödenti borçlari ödenmedigi takdirde TIDE Yönetim Kurulu yasal yollara basvurabilir.

Madde 15. TIDE'nin Organlari

TIDE’nin organlari asagida gösterilmistir.

15.1) Genel Kurul
15.2) Yönetim Kurulu
15.3) Denetleme Kurulu
15.4) Etik Kurulu
15.5) Danisma Kurulu

Madde 16. Genel Kurulun Toplanma Sekli ve Zamani

Genel kurul, dernegin en yetkili karar organi olup; dernege kayitli üyelerden olusur.

Genel Kurul bu Tüzükte belli edilen zamanlarda olagan ve bu Tüzügün 20. maddesinde yazili hallerde olaganüstü toplanir. 

Genel Kurul, olagan olarak her yil Mart  ayinda   Genel Kurula katilma hakkina sahip asil üyelerinin salt çogunlugunun katilmasi ile TIDE merkezinin bulundugu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacagi karara göre diger bir yerde toplanarak çalis­malarina baslar.

Genel kurul toplantiya yönetim kurulunca çagrilir.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantiya çagirmazsa; üyelerden birinin basvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantiya çagirmakla görevlendirir.

Madde 17. Genel Kurul Çagri Yöntemleri

Genel Kurulun toplantiya çagrilmasinda asagida gösterilen yöntemler uygulanir.

17.1) Yönetim Kurulu, TIDE üyeleri çi­zelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarinin ödenmesi için borçlu üyelere uyarida bulunur. Borçlari bulunan üyeler, toplanti tarihi günü dahil borçlarini ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantisina katilamazlar, seçme ve seçilme hakkina sahip olamazlar.

17.2) Genel Kurula katilacak üyeler, elektronik posta yolu veya normal posta ve www.tide.org.tr adresi araciligi ile en az (16) gün önceden yapilacak toplantinin ve bu toplantida yetersayi saglanamadigi takdirde düzenlenecek ikinci toplantinin tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirmek suretiyle toplantiya çagrilirlar.

Ilk toplanti günü ile ikinci toplanti günü arasinda birakilacak süre sekiz günden az ve 1 aydan çok olamaz.

17.3) Ikinci toplanti yetersayi aranmaksizin katilan üyelerle açilir ve Genel Kurul çalismalarina baslar. Ancak katilan üye sayisi Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil üye tam sayilari toplaminin iki katindan asagi olamaz.

17.4) Toplanti yetersayisinin saglanamamasi nedeni disinda baska bir nedenle geri birakildigi takdirde en az (16) gün önceden geri birakilma nedenleri de belirtilerek toplantinin tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapildigi yöntemle üyelere bildirilir

Ertelenen toplantinin geri birakilma tarihinden baslamak üzere en geç iki ay içinde yapilmasi zorunludur.

17.5) Genel Kurul toplantisi bir defadan  çok geri birakilamaz.

Madde 18. Genel Kurul Toplanti Ilkeleri

Genel Kurul toplantilarinda asagida gösterilen ilkeler uygulanir.

18.1) Genel Kurula katilacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi” ndeki adlari karsisina imza atmak suretiyle toplantiya girebilirler. Imzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katilan üyeler sayisi ile toplanti yeter ve karar sayilari, TIDE Yönetim Kurulu Baskani ile Genel Sekreter tarafindan imzalanan bir tutanakla saptanir.

18.2) Genel Kurul Genel Sekreterin, çogunlugun saglandigini belirten tutanagi oku­masindan sonra TIDE Yönetim Kurulu Baskani ya da Baskan Yardimcisi tarafindan açilir ve Genel Kurulu yönetmek üzere olusturulacak Divana açik oyla bir Baskan, bir Baskan Yar­dimcisi, bir Sekreter ve bir Oy Sayicisi seçilir.

18.3) Genel Kurulda gündemde ki maddeler görüsülür. Ancak toplantiya katilan üyelerin en az (1/10) u tarafindan yazili olarak görüsülmesi istenen ve gündem maddeleri ile iliskili konularin gündeme konulmasi zorunludur.

18.4) Gerçek kisiler  ve tüzel kisilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakki olup oylarini gerçek kisi ve tüzel kisi temsilcileri bizzat kullanmak zorundadir.

Madde 19. Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Sekilleri

Genel kurulda, aksine karar alinmamissa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diger konulardaki kararlar ise açik olarak oylanir. Gizli oylar, toplanti baskani tarafindan mühürlenmis kagitlarin veya oy pusulalarinin üyeler tarafindan geregi yapildiktan sonra içi bos bir kaba atilmasi ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açik dökümü yapilarak belirlenen oylardir.

Açik oylamada,  genel kurul baskaninin belirtecegi yöntem uygulanir.

Genel Kurulda karar yetersayisi, Genel Kurula katilanlarin salt çogunlugudur. Ancak, Ana Tüzük degisikligi ile TIDE’nin dagitilmasina iliskin ka­rarlar ancak toplantiya katilan üyelerin üçte iki çogunluguyla alinabilir.

Madde 20. Olaganüstü Genel Kurul

Olaganüstü Genel Kurul, olagan Genel Kurul toplantisina kadar beklenilmesinin zarar doguracak ya da bir an önce görüsülmesinde yarar saglayacak önemli ve zorunlu konularda, asagida gösterilen basvuru ve kararlar uyarinca Yönetim Kurulu tarafindan en geç bir ay içinde toplantiya çagrilir.

20.1) TIDE üye sayisinin (1/5) inin belirtilmis ayni konu için yapacaklari yazili ve imzali basvuru,

20.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördügü konularda (2/3) oy çogunlugu ile alacagi karar,

20.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve islemleri ile bütçe konusunda oybirligi  ile alacagi karar.

Olaganüstü Genel Kurul toplantisi Olagan Genel Kurul toplantisindaki yöntem ve ilkelere göre yapilir ve sadece toplantiya neden olan konunun üzerinde görüsülüp karar alinir. Genel Kurul sirasinda gündeme madde eklenmesi önerisi yapila­maz.

 

Madde 21. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul TIDE’nin en yetkili karar organi olup görev ve yetkileri asagida gösterilmistir.

21.1) Ilgili yasalar ile TIDE Ana Tüzügü hükümleri dogrultusunda gerekli kararlari almak,

21.2) Gelecek çalisma dönemi çalisma programi ile Yillik Bütçe’yi, gelir ve gider çizelgelerini görüsüp onaylamak,

21.3) Geçen Çalisma Dönemine Iliskin Yönetim Kurulu Çalisma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüsüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

21.4) Gelecek çalisma dönemi Yönetim Kurulu,  Denetleme Kurulu, Etik  Kurulu ve Danisma Kurulu asil ve yedek üyelerini, asil ve yedek üye listeleri ayri ayri belirlenmek suretiyle gizli oyla seçmek,

21.5) TIDE Ana Tüzügünün degistirilmesine iliskin Yönetim Kurulu tasarisini görüsüp karara baglamak,

21.6) Yönetim Kurulunun onaya sundugu yönetmelikler hakkinda karar almak,

21.7) TIDE üyeliginden çikarilanlarin, Yönetim kurulu kararlarina karsi sürelerinde yapilan itirazlarini karara baglamak,

21.8) Tasinmaz mal alinmasi ya da satilmasi ya da tasinmaz mallar üzerine aynî haklar tesis etmesi konularinda Yönetim Ku­ruluna yetki vermek,

21.9) TIDE’in uluslararasi çalismalar yapmasi, yurt disindaki kurulus­lara katilmasi ya da ayrilmasi, bunlarla isbirliginde bulunulmasi, federasyon kurmasi ya da kurulan federasyonlara katilmasi ya da ayrilmasi için Yönetim Kurulunun yaptigi öneriler hakkinda kararlar almak,

21.10) TIDE’nin dagilmasina ve malvarliginin dagitilmasina karar vermek,

21.11) Gerekli diger konularda karar vermek ve mevzuatta genel kurulca yapilmasi belirtilen diger görevleri yerine getirmek.

Genel kurul,  dernegin diger organlarini denetler ve onlari hakli sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyelige kabul ve üyelikten çikarma hakkinda son karari verir. Dernegin en yetkili organi olarak dernegin diger bir organina verilmemis olan isleri görür ve yetkileri kullanir.

Madde 22. Yönetim Kurulu

TIDE’nin yetkili yönetim organi olan Yönetim Kurulunun olusum biçimi asagida gösterilmistir.

22.1) Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyeleri ayri ayri olmak üzere (2) yillik süre için gizli oyla seçilmis (7) asil ve (7) yedek üyeden olusur.

22.2) Adaylarin belirlenmesinde TIDE gerçek kisi üyelerinin fiilen çalistiklari  kuruluslar ile tüzel kisi üyelerin mümkün oldugu ölçüde temsil edebilmeleri hususu gözetilir. Seçimin yapildigi genel kurul toplantisinda hazir bulunmayan gerçek kisi üyeler ile temsilcisi bulunmayan tüzel kisi üyeler aday olarak gösterilemez

22.3) Yedek üyeler, bosalan asil üyeliklerin yerlerine Genel Kuruldaki seçimde aldiklari oy sirasina göre en geç yedi gün içinde göreve çagrilirlar.  Yönetim Kurulu üye sayisi, bosalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayisinin yarisindan asagi düserse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olaganüstü toplantiya çagrilir.

Madde 23. Yönetim Kurulunun Çalisma Ilkeleri

Yönetim Kurulunun çalisma ilkeleri asagida gösterilmistir.

23.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen alti gün içinde düzenleyecegi ilk top­lantisinda bir Baskan, üç Baskan Yardimcisi, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve bir muhasip üye seçerek görev  bö­lümü yapar.

Yönetim Kurulu Baskani, ardarda iki kezden çok seçilemez.

23.2) Yönetim Kurulu,  en az, ayda bir kez olagan olarak toplanir ve gereginde olaganüstü toplanti yapabilir.

23.3) Yönetim Kurulunun toplanti yetersayisi (5) ve karar sayisi katilanlarin salt çogunlugudur.

23.4) Yönetim Kurulu Baskaninin, bulunmadigi zamanlarda Baskan Yardimcilarindan birinin çagrisi ve saptadigi gündem üzerine toplanir ve çalismalarini yapar.

23.5) Yönetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantiya ya da özürlü olsa dahi bir çalisma dönemi içinde düzenlenen (5) toplantiya katilmadiklari takdirde Kuruldan ayrilmis sayilirlar. Ayrilma Kurul karari ile tespit edildikten ve üyeye de bildirildikten sonra ayrilan üyenin yerine, ilk sirada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyelige çagrilir ve ayrilan üyenin görev süresini tamamlar.

Madde 24. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri asagida gösterilmistir.

24.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri dogrultusunda gereken kararlari almak, Genel Kurul kararlarini uygulamak,

24.2) TIDE’yi, Yönetim Kurulu Baskani araciligi ile temsil etmek ya da gerektiginde diger üyelere yetki vermek,

24.3) Çalisma Dönemi Çalisma Programi ile Bütçe Yönetmeligi, Gelir-Gider Çizelgelerini hazirlamak ve uygulamak,

24.4) Geçen Çalisma Dönemi Çalisma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazirlamak,

24.5) Etik  Kurulu’nun raporu üzerine, üyelik nitelik ve kosullarini yitiren, amaç ve çalisma konularindan uzaklasan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarina aykiri hareket eden üyelerin çikarilmasina; aykiri söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin “Etik  Yönetmeligi” hükümlerine göre cezalandirilmalarina karar vermek,

24.6) Genel Kurul toplantilarinin tarihini, saatini, yerini ve gündemini sap­tamak, üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak,

24.7) Gerekli gördügünde amaç ve çalismalar ile mesleki konularda arastirma ve inceleme yapacak uzmanlik gruplari ya da  komiteler   kurmak ve raporlari hakkinda karar almak,

24.8) Iç denetim ile ilgili olarak  yurtiçi ve yurtdisina yönelik mesleki ödüller ihdas etmek,

24.9) TIDE’nin yönetsel ve malî islerini yürütecek personeli ile danismanlari atamak ve gerektiginde islerine son vermek,

24.10) TIDE Ana Tüzügünün degistirilmesi ile yönetmeliklerin hazirlanmasi ve degistirilmesine iliskin çalismalar yapip hazirlanan tasarilari Genel Kurulun onayina sunmak,

24.11) TIDE’nin düzenledigi sinavlarda sinav kurullarinin olusumunu, sinavlarin yapilis biçimini, sinav kosullarini ve diger hususlari içeren “Sinav Yönetmeligi” ile gereken diger yönetmelikleri hazirlamak ve uygulamak,

24.12) Ortaklik, iktisadî isletme, sandik, lokal ve vakif kurulmasina ya da kurulmus ya da kurulacaklara katilmaya karar vermek,

24.13) Üyeler arasi uyusmazlik ve anlasmazlik konularinin çözümlenmesinde olusturulacak Tahkim Komitesi kararlarinin yönetsel islemlerini yapmak,

24.14) Genel Kurul toplantilarinda alinan kararlari üyelere ve ilgili yetkili yerlere bildirmek,

24.15) Geçen Çalisma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço geregi malvarligini teslim almak ve ayni biçimde gelecek çalisma dönemi Yöne­tim Kuruluna teslim etmek,

24.16) Dis denetim yaptirma kararini vermek,

24.17) Gerekli diger is ve islemleri yapmak.

Madde 25. Denetleme Kurulu

TIDE her türlü denetime açik oldugu gibi iç denetim açisindan Denetleme Kurulu araciligi ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadir. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu TIDE yönetimi tarafindan gerçeklestirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlügünü göz önünde bulundurarak islevlerin etkinligi ve verimliligi, mali raporlama sisteminin güvenilirligi, yasa ve düzenlemelere uygunluk açisindan inceler, degerlendirir ve denetim sonuçlarini Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar.

Denetleme Kurulunun olusumu ve çalisma ilkeleri ile iliskili hükümler asagida gösterilmistir.

25.1) Denetleme Kurulu, asil ve yedek üyeleri ayri ayri olmak üzere (2) yillik süre için gizli oyla seçilmis (3) asil ve (3) yedek üyeden olusur.

25.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacagi ilk toplantida bir Baskan ve bir Sözcü seçer.

25.3) Denetleme Kurulu, TIDE islemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayitlarin düzenli bir biçimde tutulmasini saglamak maksadiyla alti ayi geçmeyen araliklarla toplanir. Toplanti ve karar yeter sa­yisi (2) dir.

25.4) Denetleme Kurulu, TIDE’nin bütçe, hesap ve islemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacagi inceleme sonuçlarini, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazirlanan  Ça­lisma Dönemi Programi ile Bütçe Yönetmeligi ve Gelir-Gider Çizelgelerinin görüsülecegi toplantida hazir bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazirlanan geçen Çalisma Dönemi Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkindaki inceleme sonuçlarini bir raporla Genel Kurula sunmakla sorumludur.

Madde 26. Etik Kurulu, Etik Kurulunun Olusumu, Görev ve Yetkileri

Etik Kurulunun olusum biçimi ve çalisma ilkeleri asagida gösterilmistir.

26.1) Etik Kurulu, 5 asil ve bes yedek üye olmak üzere, TIDE’nin asil üyeleri arasindan Genel Kurul tarafindan gizli oyla iki yil için seçilir.

26.2) Etik Kurulu, ilk toplantisinda, üyeleri arasindan bir baskan ve bir raportör seçer.

26.3) Etik  kurulu, baskan dahil en az üç üye ile toplanir ve üye tam sayisinin salt çogunlugu ile karar  verir. Üyelikten çikarma kararlari için en az üç üyenin karari zorunludur.

26.4) Etik Kurulunun, üyelikten çikarilma veya kural ihlâllerinin görüsülecegi toplantilarina hakkinda karar verilecek üyenin bagli oldugu kurulus ile iliskisi bulunanlar veya bu üye ile herhangi bir yakinligi olanlar katilamazlar ve Etik Kurulunun toplantisinda yerini yedek üyeye birakirlar. Bu kurali ihlâl etmeyen yedek üye, o toplantida, asil üyenin yerine görev yapar.

26.5) Etik  Kurulunun toplantilari ve kararlari, Etik Kurulu defterine yazilir ve yazili savunmalarla birlikte saklanir. Üye hakkinda verilen kararlar en geç üç gün içinde Yönetim Kuruluna gönderilir.

26.6) Etik Kurulu; Dernek üyelerinin uymakla yükümlü oldugu Etik Kurallari belirlemek ve bu Etik Kurallara aykiri davranislarda bulunan üyelerin durumunu inceleyerek Yönetim Kuruluna görüs bildirmekle görevli ve yetkilidir. Ayrica, Etik Kurulu, belirlenen Etik Kurallarin  yayimlanmasi, uygulanmasi, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve gelistirilmesi için gerekli çalismalari yürütür ve üyelerin bu konuda bilinçlendirilmesini saglar. Kurul, kural ihlallerine iliskin olarak yapilmasi gerekenler ve alinmasi gerekli tedbirler konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Madde 27. Etik Kurulunun Uygulamalari

Etik Kurulunun uygulama ilkeleri asagida gösterilmistir.

27.1) Etik  Kurulu, karar vermeden önce, ilgili üyenin savunmasini alir. Ilgili üye, en az bir hafta önceden yazili olarak haber vermek kosuluyla belirlenen günde, savunmasini yapmak üzere çagrilir; gelmedigi veya geçerli özrünü bildirmedigi takdirde, savunma, hakkindan feragat etmis sayilir ve özrünün kabulü durumunda, yeni bir gün belirlenerek bildirilir.

27.2) Etik Kurulunun raporu üzerine Yönetim Kurulunun kararina karsi ilgili üye, Yönetim Kurulu Baskanina verilecek bir dilekçeyle, Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. Itiraz süresi, Etik  Kurulu kararinin, Yönetim Kurulu tarafindan ilgili üyeye bildirilmesinden sonra otuz gündür. Yönetim Kurulu, itirazdan sonra toplanacak ilk Genel Kurul gündemine gerekli maddeyi koymak zorundadir. 

27.3) Genel Kurul toplantisinda alinacak karara kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, Genel Kurul toplantisina kadar geçecek süre içinde,  ilgili üyenin TIDE’den yetki almaksizin TIDE’yi yükümlülük ve borç altina sokan eylemi hakkinda Yönetim Kurulunun adli mercilere basvurma hakki saklidir.

Madde 28. Danisma Kurulunun Kurulusu ve Görevleri

Danisma Kurulu, dernegin en üst danisma organidir.
Danisma Kurulu, dernegin kurucu ve onursal baskani, görev yapmis Yönetim Kurulu Baskanlari, görev yapmakta olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerinin olusturdugu sürekli üyeler ile mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri ile temayüz eden dernek asil ve onur üyeleri, meslegin gelisimine belirgin katkilari olmus ya da olmus ya da olabilecek kisiler ve kurumlarin temsilcileri arasindan Yönetim Kurulu tarafindan seçilen çagrili 11 üyeden olusur.
Yönetim Kurulu, çagrili üyeleri seçimli Genel Kurul’ dan sonra 45 takvim günü içinde seçer.
Danisma Kurulu, ilk toplantisinda bir baskan seçer.
Danisma Kurulu, baskanin çagrisi üzerine yilda en az iki kez, Yönetim Kurulunun istegi üzerine gerektiginde toplanir; toplantiya katilan üye sayisinin salt çogunlugu ile danisma niteliginde kararlar alarak Yönetim Kuruluna bildirir.
Danisma Kurulu, seçimli Genel Kuruldan sonra üç ay içinde, Yönetim Kurulu tarafindan hazirlanan çalisma programini görüsmek üzere ilk toplantisini yapar.
Danisma Kurulunun baslica görevleri sunlardir:
Iç Denetim mesleginin gelismesini ve sorunlarini gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek,
Dernegin amaçlarina ulasabilmesi bakimindan stratejiler belirlemek ve bunlari tesviye etmek,
Dernegin çalismalarini amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakimindan degerlendirmek ve gerekli önmeleri tavsiye etmek,
Dernegin amaç ve çalisma konulari, çalisma biçimi ile ilgili Yönetim Kurulu’ na öneri ve dileklerde bulunmak,
Dernegin yürütme birimi, çalisma komiteleri ve uzmanlik gruplarinin talep ettigi konularda görüs ve önerileri ile tavsiyede bulunmak,
Dernegin tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulmasi halinde görüs ve önerilerini sunmak,

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’ un talep ettigi konulardaki istek ve dilekleri hakkinda görüslerini bildirmek.

Madde 29. Aday Gösterme Komitesi
Genel Kurul üyelerinin dikkatine sunulmak üzere, TIDE’nin Yönetim Kurulu ve diger organlari için seçimlerden önce aday tavsiye etme amaciyla, Aday Gösterme Komitesi (Komite) olusturulur.

  1. Komite 5 üyeden olusur. Komite, komite üyeligini kabul eden 3 eski TIDE baskani, danisma kurulunun seçecegi bir eski yönetim kurulu üyesi ve bir danisma kurulu üyesinden tesekkül eder. Komite baskanligi, komitede görev alacak mevcut eski baskanlar içinden, görevi en son ifa etmis olan tarafindan yürütülür. Komite üye sayisi, eski baskanlar dahil yeterli olmadiginda (üyelik görevinin kabul edilmemesi veya üyenin mücbir bir sebep nedeniyle ayrilmasi halinde), eksik üye komite baskani tarafindan eski yönetim kurulu üyeleri ve/veya baskanlari arasindan seçilerek 5’e tamamlanir.
  2. Komite, her seçimden sonra yeniden teskil edilir. Komitenin tesekkülü, TIDE Yönetim Kurulunun, en son görev yapmis olan eski baskani komiteyi toplamak üzere göreve çagirmasi ile baslar.
  3. Komite en az 3 kisi ile toplanir ve kararlar oy çoklugu ile alinir.   
  4. Komite, yönetim,  ve denetim kurullarindaki her bir görev için bir asil, bir yedek olmak üzere en az 2 aday danisma kurulundaki her bir görev  için ise en az 1 asil aday  belirler. Komite, genel kuruldan en az 2  ay önce her bir görev için adaylarda aranan özellikleri tüm üyelere duyurur.  Yönetim, danisma,  ve denetim kuruluna aday olmak isteyen üyeler, seçimlerden en az 15 gün önce talip olduklari görevi de belirterek gerekli belgeler ile Komite Baskanligina basvururlar. Komite, ilânen belirledigi ilkelere göre yönetim, danisma,  ve denetim kurullari için belirledigi adaylari, Genel kuruldan en az 5 gün  önce tüm üyelere duyurur. Duyuru elektronik posta ve TIDE internet sitesi vasitasiyla yapilir.
  5. Yönetim Kurulu üyeligine aday olanlarin belirlenmesinde, adaylarin meslekî ve akademik basarilari, TIDE çalismalarina katkilari, yöneticilik kapasiteleri, TIDE’nin amaçlarini benimsemeleri, ilgili görev için gerekli diger özelliklere sahip olmalari ve iç denetim birimlerinde fiilen en az 5 yil çalismis olmalari gibi kistaslar degerlendirmeye esas alinir.
  6. Danisma,  ve denetim kurullari için tavsiye edilecek adaylarin, TIDE üyesi olma yeterliligine sahip olmalari yeterlidir.
  7. Komite, TIDE’nin yönetim kuruluna ve diger organlarina aday tavsiye ederken kendisine yapilan müracaatlar disinda da re’sen aday tavsiyelerinde bulunabilir.
  8. Yönetim Kurulu Baskani, Komite çalismalarina katilir; ancak Komite kararlarinin oylanmasinda oy veremez.
  9. Görevde bulunan yönetim, danisma, etik  ve denetim kurulu üyeleri, yeni yapilacak seçimlerde aday olarak tavsiye edilebilir.
  10. Komite üyeleri, sadece danisma kurulu üyeligi için aday olabilirler.

Komite her seçimden önce yeniden teskil edilse de, bir önceki Komitede görev alan üyeler, yeni tesekkül edecek Komitede de görev alabilirler.

Madde 30. Yürütme Birimi

TIDE Yürütme Birimine iliskin hükümler asagida gösterilmistir.

Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetimi ve yönetiminde TIDE organlarinin kararlarini uygulamak, çalisma konularini yürütmek, lokal ve tesisler, iktisadî isletmeler, sandiklar ve vakiflarin TIDE’ye iliskin islev ve islemlerini yerine getirmek; TIDE hizmet ve çalismalarinin yürütülmesini saglamakla görevli olup yetkili yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden olusur.

Yürütme Biriminin çalisma ilkeleri, görevlilerinin görev adlari, görev ve yetkileri, özlük haklari “Yürütme Birimi Yönetmeligi” nde gösterilir.

Madde 31. Çalisma Komiteleri ve Uzmanlik Gruplari

TIDE amaç ve çalisma konularinda yardimci olmak üzere, yillik  plan ve stratejiler dogrultusunda geçici ya da sürekli olarak Çalisma Komiteleri ile Uzmanlik Gruplari kurulabilir. Çalisma Komiteleri  ve Uzmanlik Gruplari  Yönetim  Kuruluna  karsi sorumlu olup TIDE’nin amaç ve hizmet konulari dogrultusunda çalismalar ve gere­ginde uygulama yapmakla görevli olup olusum ve çalismalarina iliskin hükümler asagida gösterilmistir.

31.1)  Çalisma Komiteleri ile Uzmanlik Gruplari Yönetim Kurulu tara­findan  onaylanan bir Baskan ile en az (2) üyeden olu­sur. Komiteler ve Gruplar ilk toplantilarinda bir Baskan ve  bir Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar.

31.2) Komiteler ve Gruplar çalisma programlarina göre belirtilen tarihlerde toplanir­lar. Toplanti ve ka­rar yetersayilari salt çogunluktur.

31.3) Komite ve Grup üyeleri bir çalisma dönemi süresince görevli olup her­hangi bir ne­denle ayri­lan üyelerin yerine  atama yapilir. Gereginde üyele­rinde her zaman degisiklik yapilabilir.

Madde 32. Çalisma Dönemi ve Bütçe Uygulamasi

TIDE’in çalisma dönemi 1 Ocak’ta baslar ve 31 Aralik’ta sona erer.

TIDE’in bütçesi, Yillik Bütçe Yönetmeligi ile Gelir ve Gider çizelgelerinden olusur.

Yillik Bütçe Yönetmeliginde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alinma biçimleri, gider ve harcamaya iliskin belgeler, kasada kalacak para tutari, bö­lüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Madde 33. TIDE'nin Gelirleri

TIDE’nin gelirleri asagida gösterilmistir.

33.1) Giris Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalisma Dönemi Bütçe­sinde , üyelige kabul edilen gerçek ve tüzel kisiler için, 33.2 maddesinde belirtilen yillik ödenti tutari kadardir.

33.2) Yillik Ödenti: Gerçek ve tüzel kisi üyeler için her Çalisma Dönemi Bütçe­sinde öngörülen ve üyeligin devami süresince ödenmesi zorunlu olan yillik ödenti, gerçek kisiler için  ve tüzel kisiler için ayri  ayri olarak Yönetim Kurulu karariyla tesbit edilir.

33.3) TIDE tasinir ve tasinmaz mallari ile haklarinin isletilmesinden ya da kiraya verilmesinden saglanan gelirler ile tasinir degerler gelirleri,

33.4) Her türlü yayin satislari ile toplanti, temsil, festival, fuar, yarisma, gösteri,  kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer  ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

33.5) Sinav gelirleri,

33.6) Her türlü bagis, vasiyet ve yardimlar,

33.7) Ortakliklar, sirketler, sandiklar, lokaller ve iktisadi isletmelerden saglanacak gelirler,

33.8) Yardim Toplama Kanunu hükümleri uyarinca saglanacak gelirler,

33.9) Diger gelirler.

TIDE, Tüzügün (5.5)madde/fikrasinda belirtildigi üzere isçi ya da isveren sendikalarindan ve meslekî kuru­luslardan maddî yardim kabul edebilir.

Madde 34. Gelir ve Gider Uygulamalarinda Yöntemler

TIDE’nin gelir ve gider uygulamalarinda asagida gösterilen yöntemler uygu­lanir.

34.1) Giris ödentisinin tamami üyelik islemleri sirasinda; Yillik Ödenti ilgili yilin Ocak ayinda tahsil edilir. Yillik ödenti ilk yil için üyelik basvuru tarihi Haziran Temmuz Agustos ayi ise % 50, Eylül  ayi ve sonrasi ise %25 olarak hesap edilir.

34.2) Yillik Ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz  ya da kademeli artis uygulamasina Yönetim Kurulu yetkilidir.

34.3) Elden tahsil edilen TIDE gelirleri, Maliye Bakanligi tarafindan bastirilan Alindi Belgeleri ile toplanir. Bagis, yardim ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu karari ile belirtilir ve yörenin en büyük mülkî amirine tescil ettirilir. Alindi Belgesine, ödenti ve bagisi ödeyenin açik kimligi yazilir ve imzasi alinir.

34.4) Giderlere iliskin harcamalarda fatura, gider pusulasi ya da makbuz ya da satis fisi ali­nir. Belirtilen belgelerin saglanamadigi ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafindan imzalanir.

34.5) Alindi Belgeleri ile fatura, gider pusulasi, makbuz satis fisi ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye iliskin hükümler sakli kalmak üzere bes yildir.

Madde 35. Defterler

TIDE için, Dernekler Yönetmeligi’nde yazili defterler yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak noterden veya il dernekler müdürlügünden onaylanmis defterler tutulur.

Madde 36. Dernegin Iç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafindan iç denetim yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslarina da denetim yaptirilabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarinca denetim yapilmis olmasi, denetim kurulunun yükümlülügünü ortadan kaldirmaz.

Denetim kurulu tarafindan bu tüzükte belirlenen araliklarla dernegin denetimi gerçeklestirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bagimsiz denetim kuruluslarina denetim yaptirabilir.

Madde 37. Dernegin Borçlanma Usulleri     

Dernek amacini gerçeklestirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasi halinde yönetim kurulu karari ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alimi konularinda olabilecegi gibi nakit olarak da yapilabilir. Ancak bu borçlanma, dernegin gelir kaynaklari ile karsilanamayacak miktarlarda ve dernegi ödeme güçlügüne düsürecek nitelikte yapilamaz.

Madde 38. Ana Tüzük Degisikligi

TIDE Ana Tüzügü, Genel Kurula katilma hakki bulunan üyelerin üçte ikisinin katildigi toplantida ya da çogunlugun saglanamamasi durumunda ikinci toplantida katilan üyelerin 2/3 çogunluk oyu ile de­gistirilebilir. Ancak bu toplantiya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki  kati kadar üyenin katilmasi zorunludur.

Degisiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderil­medikçe Genel Kurulda görüsme yapilamaz. Genel Kurulda tüzük degisikligi oylamasi açik olarak yapilir.

Madde 39. TIDE'nin Dagitilmasi ve Malvarliginin Tasfiye Sekli

Genel Kurula katilma hakkina sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazir bulunacagi Genel Kurulda toplantiya katilan üye­lerin (2/3) oy çogunlugu ile dagitilabilir.

Ilk toplantida (2/3) çogunluk hazir bulunamadigi takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çagrilir. Ancak bu toplantiya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki  kati kadar üyenin katilmasi ve dagitma karari­nin, hazir bulunan üyelerin (2/3) oy çogunlugu ile alinmasi zorunludur. Genel kurulda  fesih karari oylamasi açik olarak yapilir.

TIDE’nin dagitilmasi, Yönetim Kurulu tarafindan (5) gün içinde yörenin en büyük mülkî amirine bildirilir.

Genel kurulca fesih karari verildiginde, dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapilir. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul kararinin alindigi veya kendiliginden sona erme halinin kesinlestigi tarihten itibaren baslanir. Tasfiye süresi içinde bütün islemlerde dernek adinda “Tasfiye Halinde Türkiye Iç Denetim Enstitüsü Dernegi” ibaresi kullanilir.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi islemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernegin hesaplarini inceler. Inceleme esnasinda dernege ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayitlari ile diger belgelerinin tespiti yapilarak varlik ve yükümlülükleri bir tutanaga baglanir. Tasfiye islemeleri sirasinda dernegin alacaklilarina çagrida bulunulur ve varsa mallari paraya çevrilerek alacaklilara ödenir. Dernegin alacakli olmasi durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarin tahsil edilmesi ve borçlarin ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve haklari, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemisse dernegin bulundugu ildeki amacina en yakin ve fesih edildigi tarihte en fazla üyeye sahip dernege devredilir.

Tasfiyeye iliskin tüm islemler tasfiye tutanaginda gösterilir ve tasfiye islemleri, mülki idare amirliklerince hakli bir nedene dayanilarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanir.

Dernegin para, mal ve haklarinin tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasini müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde bir yazi ile dernek merkezinin bulundugu yerin mülki idare amirligine bildirilmesi ve bu yaziya tasfiye tutanaginin da eklenmesi zorunludur.

Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sifatiyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi bes yildir.

Madde 40. Yönetmelikler

TIDE Ana Tüzügü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazirlayacagi ve uygulamaya sokacagi Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanir.

Madde 41. Hüküm Eksikligi

 Bu tüzükte belirtilmemis hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çikartilmis olan Dernekler Yönetmeligi ve ilgili diger mevzuatin dernekler hakkindaki hükümleri uygulanir.

Madde 42. Yürürlük

Bu Ana Tüzük degisikligi, eski Ana Tüzük yerine geçerli olmak ve Genel Kurul tarafindan onaylandigi 21 Aralik 2011 tarihinden baslamak üzere yürürlüge girer.

Tüzügü pdf formatinda açmak için tiklayiniz.

Seminer Programı

Diğer Sitelerimiz

İç Denetim Dergisi

Türkiye İç Denetim Kongresi

Mesleki Gelişim Akademisi

Akademik Forum 2016

İç Denetime Genç Bakış

Sanal Müze

Site İçi Arama

Ara


Site Haritası / Sıkça Sorulan Sorular

Basn Odas
Basın Odası Mevzuat Envanteri